Rekordne davčne dajatve v Italiji in nizke neto plače

7. maj 2012

Po navedbah OECD (»Taxing Wages«) je obdavčitev stroškov dela v Italiji kar 47,6% in spada med najvišje (6) v Evropi. Na lestvici davčnih obremenitev dela je vodilna Belgija s 55,5%, sledi ji Nemčija s 49,8%, nato Madžarska in Francija s 49,4% in Avstrija s 48,4%. Povprečje OECD znaša 35,3%. Slovenija je navedena na 9. mestu s 42%.

Neto plača delavca v kovinskopredelovalni industriji v Italiji je l. 2011 znašala 1.226 EUR, bruto plača pa (skupaj s prispevki zaposlenega) 1.672 EUR. Dajatve delodajalca so znašale skupaj 568 EUR. Prispevki delavca in delodajalca znašajo skupaj 1.014 EUR. Bruto stroški delavca za podjetje znašajo skupaj 2.241 EUR.

Neto povprečna plača uslužbenca je l. 2011 znašala 1.621 EUR, bruto plača s prispevki zaposlenega 2.312 EUR, bruto plača, ki jo plača delodajalec pa 3.050 EUR.

OECD uvršča Italijo na 23. mesto (za Španijo in Irsko) po višini povprečne plače. Zaposlena oseba brez otrok je v Italiji l. 2011 zaslužila v povprečju 19.000 EUR, kar je 1.500 EUR manj od povprečja OECD, 2.000 EUR manj od povprečja v Španiji, 3.500 EUR manj od povprečja v Franciji, 6.000 EUR manj od povprečja v Nemčiji in kar 10.000 EUR manj od povprečja v Veliki Britaniji.

Med razloge za poslabšanje stanja v zadnjem letu dni lahko štejemo predvsem odsotnost povečanja davčnih olajšav in nespremenjene davčne osnove za dohodnino (Irpef). Glede na ukrepe vlade Maria Montija za izravnavo proračuna se finančno stanje gospodinjstev še nekaj časa ne izboljšalo. Vlada je že večkrat poudarila, da nima manevrskega prostora ne denarja za nižanje davkov. Tudi na področju obdavčitve dela.

 

Pripravil:
Boris Antolič 
Pooblaščeni minister  
Ekonomske zadeve 
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu 
E-mail: b.antolic@gov.si