Raziskava zadovoljstva uporabnikov storitev spletnega portala Izvozno okno

Spološno  
     1 - Zelo nezadovoljen     2 - Nezadovoljen     3 - Niti zadovoljen niti nezadovoljen     4 - Zadovoljen     5 - Zelo zadovoljen     0 - Ne vem/ne morem oceniti  
  Izgled portala                                 
  Struktura podatkov na portalu                                
  Dostopnost do podatkov                                
  Ažurnost podatkov                                

V nadaljevanju vprašalnika vam bomo zastavili nekaj vprašanj o nekaterih vrstah informacij, do katerih lahko dostopate na portalu Izvozno okno, najprej pa se bomo osredotočili na rubriko mednarodno trgovanje. Preden začnete z odgovarjanjem na vprašanja si lahko omenjeno vsebino ogledate na tej povezavi.

Mednarodno trgovanje  

V nadaljevanju se bomo osredotočili na podatke o poslovnem okolju 53-ih držav. Preden začnete z odgovarjanjem na vprašanja si lahko omenjeno vsebino ogledate na tej povezavi.

Podatki o državah na Izvoznem oknu
Na portalu Izvozno okno so objavljene tudi informacije o poslovnih priložnostih, in sicer aktualne poslovne priložnosti - povpraševanja, poslovna sodelovanja in javni razpisi tujih podjetij in institucij, ki pospešujejo slovenski izvoz in slovenske investicije v tujino. Preden začnete z odgovarjanjem na vprašanja si lahko omenjeno vsebino, ogledate na spodnjem tej povezavi.

Informacije o poslovnih priložnostih na Izvoznem oknu

  

Na portalu Izvozno okno je mogoče dobiti tudi nasvet mreže sodelavcev in institucij SPIRIT Slovenija in sicer s področja mednarodnega poslovanja, tujih trgov oz. internacionalizacije in v primeru soočanja s težavami pri vstopu ali poslovanju na tujih trgih. Povezava

Svetovanje na Izvoznem oknu
Drugo


  
  DemografijaZahvaljujemo se vam, ker ste sodelovali v Raziskavi zadovoljstva uporabnikov storitev spletnega portala Izvozno okno. Rezultati raziskave bodo javno objavljeni na spletni strani www.izvoznookno.si.