Finančni vidiki


Določitev prave cene pri prodaji na tuje trge je ključno za dolgoročno uspešno izvozno poslovanje. Biti cenovno konkurenčen je pomembno, toda podjetjem svetujemo, naj ne konkurirajo samo s ceno.

Pri določitvi cene je potrebno preučiti cenovno politiko konkurence, število obstoječih konkurentov na trgu, percepcijo kupcev glede razmerja med ceno in kvaliteto, stroške proizvodnje ter distribucije ter pribitek v obsegu, da bo končna cena za kupce sprejemljiva. 

Že pri prvih izvoznih poslih preučite davčno okolje države, kamor izvažate. Davčni sistemi se med seboj razlikujejo. Več informacij.


Posel je zaključen šele s plačilom. Na področju finančnega poslovanja prinaša mednarodno trgovanje različne vrste tveganj, ki jih je potrebno predvideti, jih oceniti in ustrezno ukrepati.
 
Pred začetkom posla naj podjetje:


V primeru zamud pri plačilih je potrebno izpeljati učinkovito izterjavo.