Standardi in standardizacija

PREDSTAVITEV

Standardizacijsko delo temelji na odprtosti in preglednosti, konsenzu in nacionalni zastopanosti. Standardi nastajajo na podlagi izmenjave znanja in z doseganjem soglasja med strokovnjaki, ki jih imenujejo zainteresirane strani, med katere spadajo tudi razna podjetja, potrošniške in okoljevarstvene organizacije.

 

Po definiciji (SIST EN 45020) je standard dokument, ki nastane s konsenzom in ga odobri priznani organ in ki določa pravila, smernice ali značilnosti za dejavnosti in njihove rezultate.

 

Standard podaja zahteve za določen izdelek (material, predmet, …), sistem ali storitev, oz. opisuje določeno metodo ali postopek. Standardi tako zagotavljajo, da so izdelki in storitve varni, zanesljivi in kvalitetni/kakovostni. Podjetjem so v pomoč pri vstopu na tuje trge, saj povečujejo produktivnost in konkurenčnost na trgu. Izdelki in storitve, ki lahko dokažejo svojo skladnost s standardi, so na trgu bolj cenjeni.

 

Uporaba standardov je prostovoljna. Obvezna postane le na podlagi splošnega zakona ali izključnega sklicevanja v predpisu.

 

Glede na geografski, politični in gospodarski obseg vključitve v standardizacijo, ločimo:

 

 • evropsko standardizacijo, v katero so vključeni ustrezni organi iz držav EU
  • CEN – Evropski komite za standardizacijo;
  • CENELEC - Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki;
  • ETSI – Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde;
  • Več o evropski standardizaciji

 

 

MEDNARODNA STANDARDIZACIJA

ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo

ISO je nevladna mednarodna organizacija za standardizacijo na splošnem področju (za področja: zdravstvo, živila, okolje, energetska učinkovitost, storitve, …) s sedežem v Ženevi (Švica). Rezultat dela te organizacije so mednarodni sporazumi, ki so objavljeni v obliki mednarodnih standardov z oznako ISO. Standardi ISO nastajajo na podlagi konsenza in so prostovoljni za uporabo.

Med najbolj popularne mednarodne standarde ISO spadajo standardi, ki jih poznamo predvsem v zvezi s certificiranjem. To so npr. standardi:

 • ISO 9000 - Sistem vodenja kakovosti (Quality Management):
 • ISO 14000 - Sistemi ravnanja z okoljem (Environmental management);
 • ISO 50001 - Sistemi upravljanja z energijo (Energy management);
 • ISO 22000  - Sistemi vodenja varnosti živil (Food safety management);
 • ISO 27001 - Sistemi upravljanja informacijske varnosti (Information security management);

Pomembno je vedeti, da ISO le razvija in objavlja mednarodne standarde, s področjem certificiranja pa se ukvarjajo certifikacijski organi.

 

Uporabne informacije o ISO standardih in standardizaciji:

 

IEC - Mednarodna elektrotehniška komisija

IEC je mednarodna organizacija za standardizacijo na področju elektrotehnike, elektronike in sorodnih tehnologij. V IEC sodeluje več kot 13.000 strokovnjakov s področja industrije, trgovanja, državnih organov, raziskovalnih laboratorijev, znanstvenih krogov ter potrošniških organizacij. Sedež organizacije IEC je v Ženevi (Švica). Standardi imajo oznako IEC.

 

Pomembna tehnična področja so med drugimi:

 

Uporabne informacije o IEC standardih in standardizaciji:

 

ITU - Mednarodna zveza za telekomunikacije

Mednarodna organizacija ITU s sedežem v Ženevi (Švica) je vodilni izdajatelj publikacij o telekomunikacijski tehnologiji, zakonodaji in priporočilih ITU-T o uporabi standardov na področju telekomunikacij.

Več o ITU:

 

EVROPSKA STANDARDIZACIJA

CEN - Evropski komite za standardizacijo

Evropski komite za standardizacijo - CEN ima nalogo spodbujati in promovirati prostovoljno standardizacijo v Evropi in povezovati evropsko standardizacijo z mednarodno. Pripravlja evropske standarde (EN) in standardizacijske dokumente na vseh področjih standardizacije, razen elektrotehnike (IEC) in telekomunikacij (ETSI).

CEN standardov ne prodaja, nakup je možen le pri nacionalnih standardizacijskih organizacijah.

 

Uporabne informacije CEN:

 

CENELEC - Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki

CENELEC deluje kot neprofitna tehnična organizacija na področju elektrotehnike, elektronike in sorodnih tehnologij.

 

Uporabne informacije CENELEC:

 

Upravni center CEN-CENELEC (CCMC)

CCMC (CEN-CENELEC Management Centre) ponuja različne informacije o standardizacijskem delu.

 

Novice in publikacije CCMC:

 

ETSI - Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde

ETSI je neprofitna organizacija, ki pripravlja standarde s področja informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij (fiksne, mobilne, radijske tehnologije, internet, …).

 

Več o ETSI:

 

NACIONALNA STANDARDIZACIJA

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je slovenski nacionalni organ, ki skrbi za področje priprave in sprejemanja neobveznih standardizacijskih dokumentov in zastopa interese Slovenije v mednarodnih (ISO in IEC) in evropskih organizacijah (CEN, CENELEC, ETSI), katerih polnopravni član je. SIST omogoča enakopravno vključevanje vseh zainteresiranih v standardizacijske aktivnosti.

Več informacij o SIST standardih:

 

Ostale informacije: