Avstrija

Dajatve v Avstriji

 

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Med Avstrijo in Slovenijo ni več carinskih dajatev.

 

Več informacij:

 

 

Druge dajatve

Davek na dodano vrednost (Umsatzsteuer - USt)
Davek na dodano vrednost znaša 20%, lahko pa je davčna stopnja znižana na 10%, (za živila, knjige, umetnostne dejavnosti,...).

Več: https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/umsatzsteuer.html

Davek na dohodek (Einkommenssteuer - Est)
Davek na dohodek je davek, ki ga plačujejo zaposlene in upokojene osebe. Za posameznega zaposlenega podjetje nakaže davčnemu uradu predviden znesek. Več:

https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/einkommensteuer/einkommensteuer.html

Davek na dobiček (Körperschaftssteuer - KöSt)
Davek na dobiček plačujejo kapitalske družbe (npr. GmbH). Ne glede na višino ustvarjenega dobička znaša davčna stopnja od 01. 01. 2005 naprej 25 %. Minimalni letni davek na dobiček, ki ga podjetje akontira, znaša 5 odstotkov osnovnega kapitala (GmbH 500 EUR, AG 3.500 EUR).

Na voljo so tudi davčni svetovalci, ki govorijo tudi slovensko.

 

Vlada RA je 19. maja 2015 sprejela davčno reformo.
Več: https://www.bmf.gv.at/steuern/Text_StRefG.PDF?4xmzli