Kitajska

Viri poslovnih informacij

 •  Aktualna povpraševanja - Swiss Info
url: trade.swissinfo.net

Izvozno-uvozna oglasna deska z uradnimi objavami.

 • Baza kitajskih podjetij po izdelkih - China commodity net
url: ccne.mofcom.gov.cn

 • Baza pomorskih prevoznikov iz luke v Kopru
url: www.luka-kp.si

Luka Koper omogoča pregled vseh registriranih pomorskih agentov. Navedeni vsi ladjarji, ki opravljajo logistične-transportne storitve iz Slovenije na Kitajsko.

 • Carinske uprave po svetu
url: www.wcoomd.org

Spletna stran je v angleškem jeziku in nudi povezave na spletne strani večine carinskih uprav po svetu.

 • China Business World
url: www.cbw.com

 • China IPR SME Helpdesk
url: www.china-iprhelpdesk.eu

Stran vsebuje informacije s področja intelektualne lastnine.

 • Euromonitor International
url: www.euromonitor.com

Ponujajo podatkovno bazo Passport. Glavne prednosti Passporta so:
 • Mednarodno primerljivi podatki: Vse kategorije so standardizirane. Metodologija raziskovanja je konsistenta v vseh državah, ki jih raziskujemo kar vam omogoča da primerjate ”isto z istim”.
 • Integrirana in fleksibilna platforma: vsebina je logično povezana – zelo lahka navigacija med statistiko, poročili, komentarji in viri.
 • Orodja: V bazo so vključena orodja, ki zagotavljajo lažje raziskovanje in kreiranje novih setov podatkov, prilagojenih vašim potrebam, ki jih v vsakem trenutku lahko izzvozite iz baze bodisi v pdf, word ali excel obliki.
 • Account management servise: Vsak naš partner dobi svojega account managerja, ki bo poskrbel da našo storitev v popolnosti izkoristite. Pomagal vam bo z usposabljanji za uporabnike in pa omogočil da boste naše raziskave samozavestno uporabljali. Koristi, ki jih raziskave ponujajo so, da vam daje celovito, strateško sliko trga in omogoča, da raziščete trge v drugih državah z obstoječimi ali novimi izdelki, poiščete sektorje s potencialom za rast, ter zastopite konkurenco, distribucijske modele in dejavnike, ki uplivajo na spremembe.
 • EU SME Center
url: www.eusmecentre.org.cn

EU pomoč srednjim in malim podjetjem pri njihovem vstopu na kitajski trg

 • Expants In China
url: www.expatsinchina.com

Korporacija Asia System Media Overseas Corporation je razvila spletno stran, namenjeno pregledu stroškom življenja in dela na Kitajskem.

 • Export Entreprises
url: www.export-entreprises.com

Podjetje ponuja bazo s podatki kako poslovati v 180 državah, ki jo redno obnavljajo, pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev, tržne informacije (tržne raziskave, informacije o sejmih,…).

 • Finančni in davčni pregled po svetu (World-wide Tax & Finance Site)
url: www.worldwide-tax.com

 • Kitajska elektronska industrija
Kitajska elektronska industrija (Publishing House of Electronic Industry)

url: www.phei.com.cn

Spletna stran je v kitajščini, nudi pa podatke o kitajski elektronski industriji.

 • Kitajska kemična industrija (SINOBNET)
url: www.chem.sinobnet.com

Spletna stran mednarodnih kupcev in prodajalcev v kemični industriji ter proizvajalcev z bazo 23.000 kitajskih proizvajalcev in mednarodnimi povezavami. Stran je v kitajščini.

 • Kitajska trgovinska zbornica za uvoz in izvoz strojev in električnih izdelkov
kitajska trgovinska zbornica za uvoz in izvoz strojev in električnih izdelkov (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products)

url: www.cccme.org.cn

Stran je v kitajščini in angleščini.

 • Kitajski poslovni vodič - Chinese Business World
url: www.chinesebusinessworld.com/

Vodič kako poslovati s Kitajsko in se zabavati.

 • Kitajsko združenje za rudarstvo (MINING CHINA)
url: www.metallurgy-china.com

Nudijo vse podatke o rudarskem sektorju. Stran je v kitajščini in angleščini.

 • Market Access Database - baze podatkov o carinah, dajatvah, uvoznih formalnostih
url: mkaccdb.eu.int

Baze podatkov o veljavnih carinah, sektorskih in trgovinskih ovirah, dajatvah, vezanih na Svetovno trgovinsko organizacijo, in vodnik za izvoznike po uvoznih formalnostih za različne države po svetu.

 • Mining and Industrial Trader, Inc
url: www.1800miti.com

Informacije o agroživilskem, gozdarskem in ribiškem sektorju, rudarstvo, projektiranje, izobraževanje, transport/skladiščenje, nepremičnine itd.

 • Promocija trgovine v kovinski industriji (METAL WORLD)
url: www.metalworld.com

Globalna informacijska stran za promocijo trgovine v kovinski industriji, mednarodna borza kovin, povezave na glavne panoge in proizvajalce. Stran je v angleščini.

 • Razmere na kitajskem trgu
url: www.europeanchamber.com.cn/view/media/publications/#pp2011

Koristne informacije glede razmer na kitajskem trgu, Poročilo EU zbornice na Kitajskem za leto 2011/2012 »Position paper 2011/2012«

 • Svet za razvoj trgovine Hong Kong - HKTDC
url: www.tdctrade.com

Celotna gospodarska ponudba Hong Konga, sejmi, proizvajalci in proizvodi, kontakti, mednarodne gospodarske vesti in poslovnim koledarjem. Stran je v tradicionalni in poenostavljeni kitajščini, japonščini, angleščini, nemščini, francoščini in korejščini.

 • Tdctrade – China Guide
url: www.tdctrade.com/chinaguide/index_e.htm