TED - javna naročila EU


TED (Tenders Electronic Daily) je dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije (EU)“, namenjeno objavi javnih naročil. TED je dostopen na spletni strani http://ted.europa.eu/ in omogoča prost dostop do skoraj 1500 naročil iz EU, EEA* (Islandija, Liechtenstein, Norveška), GPA* (Švica, Japonska, ZDA) in ostalih. Naročila so v celoti objavljena v 23. evropskih jezikih, vključno s slovenščino. Naročila del, dobav in storitev so osvežena približno petkrat na teden.
 

Kako uporabljati TED

Registracija in uporaba spletne strani je v celoti prosto dostopna. Možna je personalizacija iskalnih kriterijev in elektronsko obveščanje (e-mail, RSS). Iskanje naročil je možno po naslednjih kriterijih:

  • Država, mesto in regija
  • Tip naročila: pogodbe o delu, dobavne pogodbe, naročila storitev, kombinirane pogodbe,...
  • Postopek: postopek oddaje naročila, odprti postopek, postopek s pogajanji,…
  • Panoga
  • Dokument: številka in naslov dokumenta
  • Koda: CPV, NUTS
  • Datum: rok za prevzem dokumentacije, rok oddaje,…
  • Naročnik
  • Dejavnost naročila, npr. izobraževanje, zdravje, okolje,…

 

Kako se prijaviti na naročila

Roki za prevzem dokumentacije naročil in roki oddaje vloge na naročilo so različni in so navedeni v samem besedilu naročila. Za več informacij so običajno navedeni kontakti naročnika.
 

*Extended cooperation project between the Member States of the Community and the EFTA countries.
*Contracts in accordance with the government procurement agreement (GPA) concluded between the United States of America, Japan and Switzerland within the framework of GATT/World Trade Organisation (WTO).