Albanija

Predstavitev gospodarstva Albanije


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Republika e Shqipërisë / Republika Albanija

AL / ALB

Tirana

28.748

3,0 (ocena 2015)

Albanski

Muslimani 70%, pravoslavni 20%, katoliki 10 %

3.598 EUR (2015)

Lek (ALL)

Enako kot v Sloveniji (GMT+1 ura pozimi; GMT+2 uri poleti)

+ 355


 

Večja mesta

Tirana

Durres

Fier

Vlore

Elbasan

Shkoder

Št. prebivalcev 

537.000

199.000

125.000

118.000

117.000

96.000

 

Politična ureditev

Pravni sistem:

Sedanja ustava je bila sprejeta na referendumu 22. novembra 1998 in je začela veljati 28. novembra 1998. Zamenjala je začasno ustavo, ki je veljala po opustitvi ustave po marksističnem zgledu aprila 1991.

Zakonodajna oblast:

Enodomna skupščina 140 članov, izvoljenih po proporcionalnem sistemu izmed 12 regionalnih seznamov.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so bile 23.6.2013, naslednje bodo junija 2017.

Vodstvo države:

Predsednika, trenutno je to Bujar Nishani, je izvolil parlament 11. junija 2012 za petletni mandat.

Izvršilna oblast:

Vlada, ki jo sestavljata Socialistična stranka Albanije (SPA) in Socialistično gibanje za integracijo (SMI), je prisegla 15. septembra 2013.

Predsednik vlade: Edi Rama (SPA)

 

Albanija je članica številnih mednarodnih organizacij, med drugim je članica OSCE (the Organization for Security and Cooperation in Europe), UN (United Nations), WTO (World Trade Organization), IMF (International Monetary Fund) in WB (World Bank). Je tudi članica Sveta Evrope.


Vir: EIU; Factiva, junij 2016.

 

Gospodarska politika vlade

Socialistična stranka Albanije je prepričljivo zmagala na volitvah junija 2013, po tem ko je bila osem let v opoziciji.  Albanija je v juniju 2014 postala kandidatka za članico EU, zato si prizadeva za začetek pristopnih pogajanj EU v letu 2016, kar pa se bo bolj realno zgodilo v letu 2017.
Vlada si prizadeva za izboljšanje pravnega in zakonodajnega okvira poslovanja ter izboljšanje konkurenčnosti poslovnega okolja. Cilji vlade so tudi zmanjšanje sive ekonomije, reforma javne uprave, pokojninskega sistema in reforme na področju trga dela.
 
Glavni cilj ekonomskih politik srednjeročnem obdobju 2015-2017 je ohraniti makroekonomsko stabilnost, odstraniti ovire za rast, izboljšati konkurenčnost in nadaljevati strukturne reforme, da bi ustvarili potrebne pogoje za rast gospodarstva glede na njegove potenciale.

Tudi februarja 2014 podpisani triletni program financiranja MDS podpira okrepitev makroekonomske stabilnosti in reforme za spodbujanje gospodarske rasti.
 
V letu 2015 je imela Albanija 1,9 % stopnjo inflacije. Po napovedih naj bi inflacija v letu 2016 znašala 1,2 %, v letu 2017 pa 2,1 %.

Stopnja nezaposlenosti je v letu 2015 dosegla 13,3 %. V letu 2016 naj bi se znižala na 12,8 %, v letu 2017 pa na 12,3 %.

Povprečna mesečna bruto plača v Albaniji je v zadnjem četrtletju 2015 znašala 391 EUR, minimalna plača pa 158 EUR.


Vir: EIU; Factiva, junij 2016 (posodobljeno september 2016).

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge