Alžirija

Predstavitev gospodarstva Alžirije

1997 ter 2016


Predstavitev države

Uradni naziv:

 

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Al Jumhuriyah al Jazairiyah ad Dimuqratiyah ash Shabiyah /

Ljudska demokratična republika Alžirija

DZ / DZAT

Alžir

2.381.741

39,5 (ocena 2015)

Arabski (v uporabi tudi francoski in berberski jezik)

Muslimani (99 %), kristjani in judi (skupaj 1 %)

3.757 EUR (2015)

Alžirski dinar (DZD)

GMT pozimi, GMT + 1 poletni čas

+ 213

 

 

Večja mesta

Alžir z okolico

Oran

Constantine

Annaba

Št. prebivalcev 

4.825.000

1.150.000

810.000

580.000

 

 

Politična ureditev

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1976 in spremenjeni l. 1989, 1997 ter 2016

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; spodnji dom (Assemblée populaire nationale) sestavljen iz 462 članov je bil prvič izvoljen junija 1997; zgornji dom, (Conseil de la nation), ki ima 144 sedežev, je bil ustanovljen decembra 1997 z dvotretjinsko večino svojih članov izvoljenih na občinskih volitvah, preostanek, pa imenuje predsednik.

Volitve:

Zadnje volitve so bile 10. maja 2012 (zakonodajne) in aprila 2014 (predsedniške), novembra 2007 (pokrajinski in občinski sveti); naslednje parlamentarne volitve bodo leta 2017, predsedniške pa leta 2019.

Vodstvo države:

Predsednik Abdelaziz Bouteflika je bil izvoljen za svoj četrti mandat dne 17. aprila 2014; g Bouteflika je tudi obrambni minister.

Izvršilna oblast:

Svet ministrov, ki mu predseduje predsednik vlade, ki ga imenuje predsednik države. Nova vlada je bila imenovana septembra 2012, septembra 2013 pa prenovljena. 
Predsednik vlade: Abdelmalek Sellal 

 

Alžirija je članica UN (United Nations), AU (African Union), OPEC (The Organization of the Petroleum Exporting Countries), AL (Arab League), AMU (Arab Maghreb Union), AFTZ (Arab Free Trade Zone) in ima od leta 2001 sklenjen kooperacijski sporazum z EU. Podpisan ima tudi trgovinski sporazum z 21 državami iz Sao Paulo skupine GSTP (Global System of Trade Preferences among Developing Countries). V WTO (World Trade Organization) ima status opazovalke.

Vir: EIU; Factiva, junij 2016.

 

Gospodarska politika vlade

Vlada bo še naprej uporabljala javne naložbe za doseganje svojih ciljev:

  • ustvarjanje delovnih mest,
  • izboljšanje zagotavljanja stanovanj in javnih služb ter
  • razvoj sektorja ne-naftne industrije in storitev.


Dejanska investicijska potrošnja se je v zadnjih nekaj letih bistveno povečala, čeprav je učinkovitost porabe vprašljiva. Vlada meni, da ima zadostna sredstva, ki jih je prihranila v času prejšnjih velikih proračunskih presežkov, za ohranitev ekspanzivne srednjeročne fiskalne politike, kljub padcu cen nafte.

Cenovni naftni šok je razkril veliko odvisnost Alžirije od naftnega sektorja. Velike rezerve in nizke stopnje dolga so doslej pomagale ublažiti udarec nizkih cen nafte, toda prihranki hitro kopnijo in povečuje se nuja za izvajanje reform namenjenih diverzifikaciji gospodarstva. Da bi to dosegli, bo vlada okrepila prizadevanja za razvoj ne-naftnega zasebnega sektorja, vključno z izvajanjem nekaterih v podjetništvo usmerjenih reform (odpravljanje birokracije in poenostavitev birokratskih postopkov) in posodabljanjem naložbenega kodeksa, da bi pritegnili več tujih naložb v ne-naftni sektor.
 
Vendar pa bo napredek pri diverzifikaciji gospodarstva zaradi nekonsistentnih politik vlade počasen, saj mešanje protekcionističnih in intervencijskih ukrekov z bolj tržno usmerjenimi pobudami odvrača vlagatelje. Izvajanje več spornih reform povezanih z učinkovitostjo trga dela, konkurenco, omejitvami za tuje lastništvo in korupcijo, bodo zavirali lastni nasprotujoči si interesi.
 
Stopnja inflacije je bila v letu 2015 4,8 %, v 2016 naj bi se zvišala na 6,7 %. V letu 2017 naj bi inflacija znašala 7,4 %, v letu 2018 pa 7,2 %.
Stopnja nezaposlenosti je bila v letu 2015 11,2 %, v letu 2016 je napovedana 12,4 %, v letih 2017-2018 pa 12,8 oz. 13,1 % stopnja nezaposlenosti. 

Povprečna mesečna bruto plača v predelovalnih dejavnostih v Alžiriji je v letu 2014 znašala 344 EUR. Plača zdravnika začetnika znaša približno 400 EUR. Minimalna mesečna plača znaša 162 EUR.


Vir: EIU; Factiva, junij 2016 (posodobljeno september 2016).

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge