Argentina

Predstavitev gospodarstva Argentine


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

República Argentina / Republika Argentina

AR / ARG

Buenos Aires

2.737.000

43,4 (ocena 2015)

Španski

Rimskokatoliška (90%), protestanti (2%), judovska (2%), ostali (6%)

13.205 EUR (2015)

Argentinski peso (ARS)

Slovenija -4 ure

+ 54

 

 

Večja mesta

Buenos Aires (zvezno okrožje in provinca)

Córdoba

Santa Fe

Mendoza

Tucumán

Št. prebivalcev 

18.500.000

3.300.000

3.200.000

1.700.000

1.400.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika

Pravni sistem:

Sodni svet imenuje zvezne sodnike; sistem vrhovnega sodišča na nacionalni ravni in v provincah; člani vrhovnega sodišča na nacionalni ravni se potrdijo z dvema tretjinama glasov zgornjega doma.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni kongres: 257-članska poslanska zbornica (spodnji dom), člani so neposredno izvoljeni za mandatno obdobje štirih let, polovica članov spodnjega doma se voli na vsaki dve leti. 72-članski senat (zgornji dom), člani so neposredno izvoljeni za šestletni mandat; iz vsake države so izvoljeni trije senatorji, od teh dva iz vrst vodilnih strank ter eden od drugo uvrščenih; ena tretjina članov zgornjega doma se voli na vsaki dve leti.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve in prvi krog predsedniških volitev je potekal 25.10.2015. Drugi krog predsedniških volitev je bil 22.11.2015. Naslednje parlamentarne volitve (polovica spodnjega doma in tretjina zgornjega doma) bodo potekale oktobra 2017. Naslednje predsedniške volitve bodo oktobra 2019.

Vodstvo države:

Predsednik je šef države in vrhovni poveljnik oboroženih sil. Izvoljen je za štiriletni mandat, lahko je ponovno izvoljen za en mandat zapored. Predsednik imenuje kabinet in šefa kabineta, ki se lahko odpokliče z večino glasov v obeh domih.

Izvršilna oblast:

Predsednik Mauricio Macri je nastopil štiriletni mandat 10. decembra 2015.

 

Argentina je članica ALADI (Latin American Integration Association), FTAA (Free Trade of the Americas) in ustanoviteljica Mercosur zveze. Podpisan ima tudi trgovinski sporazum z 21 državami iz Sao Paulo skupine GSTP (Global System of Trade Preferences among Developing Countries). Je tudi članica WTO (World Trade Organisation).


Vir: EIU; Factiva, junij 2016.
 

 

Gospodarska politika vlade

Izvajanje prociklične ekspanzivne politike v zadnjih desetih letih je prispevalo k rasti BDP v višini letnega povprečja 6,6 % v obdobju 2005-2011. Vendar pa je zelo ekspanzivna makroekonomska politika privedla tudi do velikih gospodarskih neravnovesij. Povzročila je dvomestno inflacijo, prevrednotenje vrednosti domače valute, poslabšanje stanja tekočega računa ter s tem omejen dostop do mednarodnega kapitala.

Vlada Fernández Kirchnerjeve se je zato odločila za nadzor tujih valut, uvoza in kapitala. Tovrstni interventni ukrepi pa poslabšujejo privlačnost poslovnega okolja.

Ta politika ni zmanjšala devalvacijskih špekulacij in povzročila zelo veliko občutljivost gospodarstva na valutne krize. Da bi zmanjšali gospodarske šoke in postavili trdne in dolgoročne temelje za gospodarstvo je nova vlada g. Macrija v letu 2016 začrtala makroekonomske prilagoditve, vključno z devalvacijo pesa ter fiskalnim in denarnim zaostrovanjem. Vlada je močno dvignila obrestne mere in hitro zmanjšala kmetijske izvozne dajatve (za povečanje izvoza) in drage subvencije na področju energetike in prometa (za fiskalne prihranke in uvedbo bolj tržnih cen, ki bi morale spodbuditi nove naložbe).

Vlada je bila uspešna tudi pri dogovorih s kreditodajalci in se tako izognila plačilni nesposobnosti. To ji bo omogočilo dostop do svežih mednarodnih posojil in zmanjšanje inflacijsko monetizacijskih fiskalnih primanjkljajev. Po letih diskrecijskega intervencionizma prejšnje vlade, ki je spodkopavala zaupanje v politiko in regulativno predvidljivost, je sedanja vlada zavezana reformni politiki.Pričakujejo se tudi mikroekonomske reforme za povečanje domače ponudbe.
 
Stopnja Inflacije je v letu 2015 znašala 26,5 %, v letu 2016 pa naj bi se zvišala na 42,8 %. Za leto 2017 je napovedana 23,5 %, za leto 2018 pa 13,6 % stopnja inflacije. 

Stopnja nezaposlenosti je v letu 2015 znašala 7,6 %, v letih 2016-2018 pa je v povprečju napovedana 7,7 % brezposelnost.

Povprečna mesečna bruto plača registriranih zaposlenih v zasebnem sektorju v Argentini je v decembru 2014 znašala 1.150 EUR. Minimalna bruto plača je maja 2016 znašala 379 EUR in se je z junijem 2016 pričela postopno zviševati za 33 % (v domači valuti) do konca januarja 2017. Junijska minimalna plača znaša 438 EUR.


Vir: EIU; Factiva, junij 2016 (posodobljeno september 2016).

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge