Argentina

Predstavitev gospodarstva Argentine


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

República Argentina / Republika Argentina

AR / ARG

Buenos Aires

2.737.000

44,3 (ocena 2017)

Španski

Rimskokatoliška (90%), protestanti (2%), judovska (2%), ostali (6%)

11.212 EUR (2016)

Argentinski peso (ARS)

Slovenija -4 ure

+ 54

 

 

Večja mesta

Buenos Aires (zvezno okrožje in provinca)

Córdoba

Santa Fe

Mendoza

Tucumán

Št. prebivalcev 

18.500.000

3.300.000

3.200.000

1.700.000

1.400.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika

Pravni sistem:

Sodni svet imenuje zvezne sodnike; sistem vrhovnega sodišča na nacionalni ravni in v provincah; člani vrhovnega sodišča na nacionalni ravni se potrdijo z dvema tretjinama glasov zgornjega doma.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni kongres: 257-članska poslanska zbornica (spodnji dom), člani so neposredno izvoljeni za mandatno obdobje štirih let, polovica članov spodnjega doma se voli na vsaki dve leti. 72-članski senat (zgornji dom), člani so neposredno izvoljeni za šestletni mandat; iz vsake države so izvoljeni trije senatorji, od teh dva iz vrst vodilnih strank ter eden od drugo uvrščenih; ena tretjina članov zgornjega doma se voli na vsaki dve leti.

Volitve:

Zadnje predsedniške voliteve so potekale 25.10.2015 (prvi krog) in 22.11.2015 (drugi krog).  Zadnje volitve v polovico predstavniškega doma in tretjino senata argentinskega kongresa so potekale 22. oktobra 2017. Naslednje parlamentarne volitve bodo potekale oktobra 2021, naslednje predsedniške volitve pa bodo oktobra 2019.

Vodstvo države:

Predsednik je šef države in vrhovni poveljnik oboroženih sil. Izvoljen je za štiriletni mandat, lahko je ponovno izvoljen za en mandat zapored. Predsednik imenuje kabinet in šefa kabineta, ki se lahko odpokliče z večino glasov v obeh domih.

Izvršilna oblast:

Predsednik Mauricio Macri je nastopil štiriletni mandat 10. decembra 2015. 22. oktobra 2107 je na volitvah spet slavil zmago in tako dobil podporo, da izvede gospodarske reforme. 

 

Argentina je članica ALADI (Latin American Integration Association), FTAA (Free Trade of the Americas) in ustanoviteljica Mercosur zveze. Podpisan ima tudi trgovinski sporazum z 21 državami iz Sao Paulo skupine GSTP (Global System of Trade Preferences among Developing Countries). Je tudi članica WTO (World Trade Organisation).


Vir: EIU; Factiva, oktober 2017.
 

 

Gospodarska politika vlade

Prilagoditve za poskuse zmanjšanja inflacije in okrepitve zunanjega sektorja so potisnile gospodarstvo v recesijo. Analitiki pričakujejo okrevanje gospodarstva že v letu 2017.
Vlada si prizadeva za izboljšanje pogojev financiranja, makroekonomsko stabilizacijo ter izboljšanje poslovnega okolja, kar naj bi pripomoglo k višji, povprečno 3 % gospodarski rasti v srednjeročnem obdobju.
Zelo ekspanzivna makroekonomska politika v zadnjih letih je privedla do velikih gospodarskih neravnovesij. Povzročila je dvomestno inflacijo, prevrednotenje vrednosti domače valute, poslabšanje stanja tekočega računa ter s tem omejen dostop do mednarodnega kapitala.

Vlada Fernández Kirchnerjeve se je zato odločila za nadzor tujih valut, uvoza in kapitala. Tovrstni interventni ukrepi pa poslabšujejo privlačnost poslovnega okolja.

Ta politika ni zmanjšala devalvacijskih špekulacij in povzročila zelo veliko občutljivost gospodarstva na valutne krize. Da bi zmanjšali gospodarske šoke in postavili trdne in dolgoročne temelje za gospodarstvo je nova vlada g. Macrija v letu 2016 začrtala makroekonomske prilagoditve, vključno z devalvacijo pesa ter fiskalnim in denarnim zaostrovanjem. Vlada je močno dvignila obrestne mere in hitro zmanjšala kmetijske izvozne dajatve (za povečanje izvoza) in drage subvencije na področju energetike in prometa (za fiskalne prihranke in uvedbo bolj tržnih cen, ki bi morale spodbuditi nove naložbe).

Vlada je bila uspešna tudi pri dogovorih s kreditodajalci in se tako izognila plačilni nesposobnosti. To ji bo omogočilo dostop do svežih mednarodnih posojil in zmanjšanje inflacijsko monetizacijskih fiskalnih primanjkljajev. Po letih diskrecijskega intervencionizma prejšnje vlade, ki je spodkopavala zaupanje v politiko in regulativno predvidljivost, je sedanja vlada zavezana reformni politiki. Pričakujejo se tudi mikroekonomske reforme za povečanje domače ponudbe.
 
Stopnja Inflacije je v letu 2016 znašala 41,4 %, v letu 2017 pa naj bi se znižala na 26,5 %. Za leto 2018 je napovedana 14,4 %, za leto 2019 pa 9,4 % stopnja inflacije. 

Stopnja nezaposlenosti je v letu 2016 znašala 8,5 %, v letu 2017 je napovedana 8,6 %, v letu 2018 8,1 % in v letu 2019 7,8 %  brezposelnost.

Povprečna mesečna bruto plača v Argentini je v januarju 2017 znašala 1.196 EUR, minimalna bruto plača pa 484 EUR.
Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge