Belgija

Predstavitev gospodarstva Belgije


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

 

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Royaume de Belgique / Koninkrijk België / Kraljevina Belgija

BE / BEL

Bruselj

30.528

11,5 (ocena 2017)

Nizozemski oz. flamski, francoski in nemški; v Bruslju nizozemski

oz. flamski in francoski

Rimskokatoliška 75%, protestanti in ostali 25%

37.004 EUR (2016)

Evro (EUR)

Enako kot v Sloveniji

+ 32

 

 

Večja mesta

Bruselj

Antwerpen

Liège

Gent

Leuven

Turnhout

Charleroi

Št. prebivalcev 

1.139.000

1.010.000

613.000

536.000

491.000

443.000

429.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija z zvezno politično strukturo

Zakonodajna oblast:

Zbornica predstavnikov (parlament) šteje 150 članov izvoljenih neposredno po proporcionalnem sistemu; senat šteje 60 članov, 50 jih imenujejo regionalni in občinski parlamenti, deset članov pa je kooptiranih.

Volitve:

Zvezne, regionalne in evropske parlamentarne volitve so bile 25. maja 2014; naslednje volitve (vse) bodo maja 2019

Vodstvo države:

Kralj Philippe je prevzel prestol 21. julija 2013.

Izvršilna oblast:

Svet ministrov s premierom na čelu, ki ga imenuje kralj na podlagi zmožnosti pridobitve podpore v zbornici predstavnikov. Štiri strankarska koalicijska vlada je prisegla 11. oktobra 2014.

Premier: Charles Michel (MR, reformistično gibanje)

 

Belgija je ustanovna članica EU (Evropska unija). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU.

 

Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

 

Gospodarska politika vlade

Belgijska desnosredinska vlada uresničuje reformni program za povečanje konkurenčnosti, zmanjšanje davčnih obremenitev dela in izboljšanje javnih financ.
Na dnevnem redu politike prevladujejo trije glavni tematski sklopi:

  • odnosi med obema glavnima jezikovnima skupnostnima
  • porazdelitev pristojnosti med zvezno in regionalno ravnjo
  • gospodarska vprašanja, kot so spodbujanje gospodarske rasti, izboljšanje konkurenčnosti, zmanjševanje javnega dolga, zmanjšanje proračunskega primanjkljaja ter izboljšanje varnostnih struktur, glede na teroristični napad v Bruslju marca 2016.

 
Nezaposlenost v Belgiji je v letu 2016 znašala 7,9 %. V letu 2017 naj bi nezaposlenost znašala 7,3 %, v letu 2018 in 2019 pa naj bi znašala 6,9 oz. 6,6 %.

Inflacija je v letu 2016 dosegla 1,8 %. V letu 2017 naj bi inflacija znašala 2 %, v letih 2018 in 2019 pa 1,7 %.

Minimalna bruto plača v Belgiji je januarja 2017 znašala 1.532 EUR, povprečna bruto plača pa 3.421 EUR.
Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge