Belgija

Predstavitev gospodarstva Belgije


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

 

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Royaume de Belgique / Koninkrijk België / Kraljevina Belgija

BE / BEL

Bruselj

30.528

11,3 (ocena 2015)

Nizozemski oz. flamski, francoski in nemški; v Bruslju nizozemski

oz. flamski in francoski

Rimskokatoliška 75%, protestanti in ostali 25%

36.215 EUR (2015)

Evro (EUR)

Enako kot v Sloveniji

+ 32

 

 

Večja mesta

Bruselj

Antwerpen

Liège

Gent

Leuven

Turnhout

Charleroi

Št. prebivalcev 

1.139.000

1.010.000

613.000

536.000

491.000

443.000

429.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija z zvezno politično strukturo

Zakonodajna oblast:

Zbornica predstavnikov (parlament) šteje 150 članov izvoljenih neposredno po proporcionalnem sistemu; senat šteje 60 članov, 50 jih imenujejo regionalni in občinski parlamenti, deset članov pa je kooptiranih.

Volitve:

Zvezne, regionalne in evropske parlamentarne volitve so bile 25. maja 2014; naslednje volitve (vse) bodo maja 2019

Vodstvo države:

Kralj Philippe je prevzel prestol 21. julija 2013.

Izvršilna oblast:

Svet ministrov s premierom na čelu, ki ga imenuje kralj na podlagi zmožnosti pridobitve podpore v zbornici predstavnikov. Štiri strankarska koalicijska vlada je prisegla 11. oktobra 2014.

Premier: Charles Michel (MR, reformistično gibanje)

 

Belgija je ustanovna članica EU (Evropska unija). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU.

 

Vir: EIU; Factiva, junij 2016.

 

 

Gospodarska politika vlade

Po nastopu mandata pozno leta 2014, se je desnosredinska lotila ambicioznega programa reform liberalizacije (za belgijske razmere), ki si prizadeva za reševanje javnofinančnega položaja in šibke konkurenčnosti. Rast gospodarstva je od globalne krize 2008-09 ostala počasna zaradi strmejšega naraščanja stroškov dela na enoto v Belgiji v primerjavi z njenimi glavnimi konkurenti, šibkih trendov produktivnosti in neučinkovitosti trga dela. Koalicija je izvedla številne reforme v skladu s svojim dvojnim ciljem - skromen premik od davčne razbremenitve dela na potrošnjo in nadaljevanje konsolidacije javnih financ.
 
Nezaposlenost v Belgiji je v letu 2015 znašala 8,5 %. V letu 2016 naj bi nezaposlenost znašala 8,4 %, v letih 2017 in 2018 pa naj bi gibala v povprečju na ravni 8,1 %.

Inflacija je v letu 2015 dosegla 0,6 %. V letu 2016 naj bi inflacija znašala 1,6 %, v letih 2017 in 2018 pa 1,8 oz. 1,9 %.

Minimalna bruto plača v Belgiji znaša 1.502 EUR. V prvem četrtletju 2016 je znašala povprečna mesečna plača visokokvalificiranega delavca 2.950 EUR.


Vir: EIU; Factiva, junij 2016 (posodobljeno september 2016).

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge