Bosna in Hercegovina

Predstavitev gospodarstva Bosne in Hercegovine


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Bosna i Hercegovina / Bosna in Hercegovina

BA / BIH

Sarajevo

51.209

3,9 (ocena 2017)

Bosanski, hrvaški, srbski

Muslimanska 40%, pravoslavna 31%, rimskokatoliška 15%, ostali 14%

3.994 EUR (2016)

Konvertibilna marka (BAM)

Enako kot v Sloveniji

+ 387

 

 

Večja mesta

Sarajevo

Banja Luka

Zenica

Tuzla

Mostar

Prijedor

Št. prebivalcev 

526.000

195.000

146.000

132.000

126.000

112.000

 

Politična ureditev

Uradno ime:

Bosna in Hercegovina (BiH) obstaja znotraj meja nekdanje jugoslovanske republike z enakim imenom. Zajema dve, v veliki meri avtonomni entiteti: Federacijo BiH ter Republiko Srbsko (RS). Vključuje tudi samoupravno okrožje Brčko, ki je pod neposrednim vodstvom osrednje državne vlade.

Državne pristojnosti:

Vladi BiH na osrednji državni ravni so bile podeljene omejene pristojnosti v skladu Daytonskim mirovnim sporazumom leta 1995. Te so vključevale ustanovitev ustavnega sodišča, komisije za razseljene osebe, komisije za človekove pravice, centralne banke, javnih družb za upravljanje in delovanje na področju prometa in telekomunikacij, komisije za ohranitev nacionalnih spomenikov ter sistema arbitraže. Tudi zunanjetrgovinski posli se sklepajo s strani vlade BiH. V naslednjih letih so bila na državni ravni ustanovljena ministrstva za pravosodje, varnost in obrambo. Državno predsedstvo je prevzela poveljstvo nad oboroženimi silami v letu 2003. Enotni državni ravni celotne posredne davčne uprave je bil ustanovljen V času priprav na uvedbo davka na dodano vrednost v letu 2006 je bila ustanovljena enotna davčna uprava za posredne davke na ravni države.

Zakonodajna oblast:

BiH ima dvodomni parlament, ki obsega Predstavniški dom in Dom narodov. Dve tretjini članov se izvoli iz Federacije, ena tretjina pa iz RS. Veljavna večina potrebuje podporo najmanj ene tretjine članov, ki zastopajo posamezno entiteto. Federacija in RS imata tudi parlament.

Volitve:

Splošne volitve za tričlansko predsedstvo, predsednika RS ter državne in kantonske parlamente so potekale 12. oktobra 2014. Naslednje volitve bodo v oktobru 2018.

Vodstvo države:

BiH ima rotirajoče, kolektivno, tričlansko predsedstvo. Člani so Mladen Ivanić (bosanski Srb), Bakir Izetbegović (Bošnjak) in Dragan Čović (bosanski Hrvat).

Izvršilna oblast:

Svet ministrov je kabinet na ravni države BiH, ki ga vodi predsedujoči, ki je de facto predsednik vlade. Člani sveta ministrov imajo štiri letni mandat. Entitete, deset kantonov v Federaciji in okrožje Brčko imajo tudi svoje vlade.

Politična stabilnost bo še naprej zelo šibka, ker etnično osnovane stranke zasledujejo različne cilje in nerade sprejemajo kompromise. Vlada namerava zaprositi za pridružitev EU, potem, ko se bodo dogovorili o ustavnih spremembah. Organi večinoma avtonomne Republike Srbske se še naprej upirajo poskusom krepitve osrednjih državnih institucij.

Predsednik: Denis Zvizdić (SDA, Stranke demokratske akcije)


Bosna in Hercegovina je članica IMF (International Monetary Fund) in CEFTA (Central European Free Trade Agreement). V WTO (World Trade Organisation) ima status opazovalke.

Vir: EIU; Factiva, september 2017.
 
 

Gospodarska politika vlade

BIH si prizadeva za vstop v EU in pričakuje, da bo kmalu postala država kandidatka. To pa je odvisno od številnih reform, ki jih mora Bosna še izvesti, saj precej zaostaja od evropskih standardov na veliko področjih. Prednostno gre za gospodarske reforme, reformo javne uprave in socialne reforme. Funkcionalnost državnih institucij ostaja prednostna naloga. A pomanjkanje soglasja med politiki glede sprejemanja reform, ki jih zahteva EU, vedno znova omejuje možnosti za vstop.
Bosna in Hercegovina mora izpolniti svoje reformne obljube tudi do Mednarodnega denarnega sklada (MDS), če želi še nadaljnje prejemati sredstva v okviru sedanjega triletnega posojilnega dogovora. Septembra 2016 je MDS BIH odobrila triletno 553.300.000 EUR vredno posojilo za podporo državi pri izvajanju gospodarskih reform. Črpanje sredstev pa je odvisno od izvajanja sklopa reform, ki naj bi izboljšale gospodarstvo države.
Sprostitev drugega kreditnega obroka je bila odložena, ker BIH ni izpolnila dogovorjenih zavez do reform. MDS je BIH podaljšal rok za izpolnitev dogovorjenih obveznosti do konca aprila 2017.

 
Povprečna stopnja deflacije v letu 2016 je znašala 1,1 %. Za leto 2017 je napovedana 1,5 % inflacija, za leto 2018 2 %  in za leto 2019 2,2 % inflacija. 

Stopnja nezaposlenosti v BiH je v letu 2016 znašala 41.7 %.

Povprečna neto mesečna plača v BiH je januarja 2017 znašala 430 EUR. Najnižja je v gostinstvu in živilski industriji (257 EUR) ter v gradbeništvu (272 EUR). Najvišja pa je v bančnem in zavarovalniškem sektorju (718 EUR), v IT in telekomunikacijskem sektorju (652) ter v energetiki (667 EUR). Minimalna plača v BIH je januarja 2017 znašala 202 EUR neto.


Vir: EIU; Factiva, september 2017.