Danska

Predstavitev gospodarstva Danske


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Kongeriget Danmark / Kraljevina Danska

DDK / DNK

Kopenhagen

43.075

5,6 (ocena 2017)

Danski

Evangeličanski luteranci 95%, drugi protestanti in rimsko katoliki 3%,

muslimani 2%

48.386 EUR (2016)

Danska krona (DKK)

Enako kot v Sloveniji

+ 45

 

 

Glavne regije

Št. prebivalcev 

Jutlandija

2.574.000

Otoki (brez prestolnice)

2.306.000

Regija prestolnice

747.000

Kopenhagen

570.000

Frederiksberg

103.000

Gentofte

74.000

 

Politični sistem

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1953

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament (Folketing) ima 179 članov; Folketing je izvoljen za štiri leta, vendar se lahko razpusti pred koncem njegovega mandata.

Volitve:

Zadnje lokalne in regionalne so bile 19. novembra 2013, zadnje splošne volitve pa so potekale 18. junija 2015. Naslednje lokalne in regionalne volitve bodo novembra 2017, naslednje splošne volitve pa bodo junija 2019.

Vodstvo države:

Kraljica Margreta II, ki je prevzela prestol v januarju 1972 in ima le obredno vlogo.

Izvršilna oblast:

Kabinet pod vodstvom predsednika vlade je odgovoren Folketingu. Trenutno je na oblasti manjšinska vlada desnosredinske liberalne stranke Venstre (V).

Premier: Lars Løkke Rasmussen (V)

 

Danska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Poleg tega je tudi članica WTO (World Trade Organization) in OECD (Organization for Economic Cooperation and Development).

Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

 

Gospodarska politika vlade

Danska si je zastavila visoke podnebne cilje in spodbuja "zelene" tehnologije, čeprav je kratkoročni poudarek politike podpirati šibko gospodarsko rast. Možno je skromno znižanje davka na dohodek, strožja pravila priseljevanja in večji nadzor nad socialnimi izdatki.

Blagostanje in priseljevanje bosta ostala nasprotujoča si izziva. Fiskalna konsolidacija je zastavljeni cilj v srednjeročnem obdobju, vendar bo napredek velik izziv zaradi umirjene gospodarske aktivnosti, nizke rasti produktivnosti, staranja prebivalstva in upadajoče proizvodnje nafte v Severnem morju. Politika si bo prizadevala za povečanje udeležbe na trgu dela in krepitev spodbud za delo preko pokojninske reforme. Prizadevanja Nationalbank (centralne banke), da branijo fiksno vezavo menjalnega tečaja danske krone na evro, so nejasna.
 
Stopnja inflacije je v letu 2016 znašala 0,2 %. V letu 2017 je napovedana inflacija v višini 1 %, v letu 2018 in 2019 pa 1,7 %.

Stopnja nezaposlenosti je v letu 2016 znašala 4,2 %, v letu 2017 naj bi znašala 4,1 %. V letih 2018-2019 naj bi se nekoliko znižala na 3,8, oz. 3,7 %.

Danska nima zakonsko predpisane minimalne plače. Povprečna mesečna bruto plača je v letu 2016 znašala 5.222 EUR (3.097 EUR neto). 

Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge

 

.