Egipt

Predstavitev gospodarstva Egipta


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Jumhuriyat Misr al-Arabiyah / Arabska republika Egipt

RG / EGY

Kairo

997.739

97 (ocena 2017)

Arabski

Muslimanska (večinoma suniti) 90%, koptska 9%, ostali kristjani 1%

2.586 EUR (2016)

Egiptovski funt (EGP)

Slovenija +1

+ 20

 

 

Večja mesta

Kairo s širšo okolico

Alexandria

Port Said

Suez

Št. prebivalcev 

18.440.000

4.124.000

571.000

512.000

 

Politični sistem

Politični sistem:

Zvezna republika devetih dežel

Pravni sistem:

Temelji na novi ustavi, ki je bila potrjena na referendumu januarja 2014. 

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament, po prehodu na v januarju 2014 spremenjeno ustavo. Poslanci služijo petletni mandat. V novem parlamentu je 568 izvoljenih članov in do 28 članov, ki jih imenuje predsednik z namenom povečanja števila zastopanih manjšin, kot so ženske in kopti.

Volitve:

Predsedniške volitve so potekale maja 2014. Prvi krog parlamentarnih volitev je potekal 18. in 19. oktobra 2015, drugi krog pa 22. in 23. novembra 2015. Naslednje predsedniške volitve so načrtovane za leto 2018.

Vodstvo države:

Predsednik Abdel Fattah el-Sisi je prisegel 8. Junija 2014.

Izvršilna oblast:

Svet ministrov vodi premier Sherif Ismail, ki je bil imenovan septembra 2015, prej pa je služboval kot minister za nafto in mineralne vire. 

 

Egipt je včlanjen v WTO (World Trade Organization), GAFTA (Greater Arab Free Trade Area) in je član Vzhodno-Afriške skupine, ki se z združenjem COMESA (Common Market of Eastern and Southern Europe) pogaja o carinski zvezi. Od leta 2004 ima tudi podpisano (prosto carinsko) pogodbo o sodelovanju z EU. Podpisan ima tudi trgovinski sporazum z 21 državami iz Sao Paulo skupine GSTP (Global System of Trade Preferences among Developing Countries).

Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

 

Gospodarska politika vlade

Egipt je novembra 2016 podpisal pogodbo z Mednarodnim denarnim skladom za več kot triletno posojilo v vrednosti 11 mlrd EUR, predvsem za pomoč pri razvoju ne-naftnega sektorja. Parlament v veliki meri podpira politiko predsednika Abdel Fattah el-Sisia, ki namerava izvesti socialno-občutljive strukturne reforme.
Glavne vladne prioritete so:

  • izboljšanje poslovnega okolja
  • konsolidacija javnih financ
  • davčna reforma
  • socialne reforme

Slabe institucionalne zmogljivosti in močno nasprotovanje interesnih skupin, predvsem zaposlenih v državni birokraciji močno ovirajo potrebne gospodarske reforme.
 
V letu 2016 je inflacija v Egiptu dosegla 13,8 %. V letu 2017 se pričakuje 22,8 % stopnja inflacije, v letu 2018 17,4 % in v letu 2019 12,5 %.

Stopnja brezposelnosti je bila v letu 2016 12,5 %, za leto 2017 pa je napovedana 12,9 %. Do leta 2019 naj bi se brezposelnost postopno znižala na raven 12,2 %.

Minimalna mesečna plača v Egiptu je januarja 2017 znašala 61,12 EUR, povprečna mesečna plača pa 448 EUR. 

Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge