Egipt

Predstavitev gospodarstva Egipta


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Jumhuriyat Misr al-Arabiyah / Arabska republika Egipt

RG / EGY

Kairo

997.739

88,5 (ocena 2015)

Arabski

Muslimanska (večinoma suniti) 90%, koptska 9%, ostali kristjani 1%

3.099 EUR (2015)

Egiptovski funt (EGP)

Slovenija +1

+ 20

 

 

Večja mesta

Kairo s širšo okolico

Alexandria

Port Said

Suez

Št. prebivalcev 

18.440.000

4.124.000

571.000

512.000

 

Politični sistem

Politični sistem:

Zvezna republika devetih dežel

Pravni sistem:

Temelji na novi ustavi, ki je bila potrjena na referendumu januarja 2014. 

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament, po prehodu na v januarju 2014 spremenjeno ustavo. Poslanci služijo petletni mandat. V novem parlamentu je 568 izvoljenih članov in do 28 članov, ki jih imenuje predsednik z namenom povečanja števila zastopanih manjšin, kot so ženske in kopti.

Volitve:

Predsedniške volitve so potekale maja 2014. Prvi krog parlamentarnih volitev je potekal 18. in 19. oktobra 2015, drugi krog pa bo potekal 22. in 23. novembra 2015. Naslednje predsedniške volitve so načrtovane za leto 2018.

Vodstvo države:

Predsednik Abdel Fattah el-Sisi je prisegel 8. Junija 2014.

Izvršilna oblast:

Svet ministrov vodi premier Sherif Ismail, ki je bil imenovan septembra 2015, prej pa je služboval kot  minister za nafto in mineralne vire. 

 

Egipt je včlanjen v WTO (World Trade Organization), GAFTA (Greater Arab Free Trade Area) in je član Vzhodno-Afriške skupine, ki se z združenjem COMESA (Common Market of Eastern and Southern Europe) pogaja o carinski zvezi. Od leta 2004 ima tudi podpisano (prosto carinsko) pogodbo o sodelovanju z EU. Podpisan ima tudi trgovinski sporazum z 21 državami iz Sao Paulo skupine GSTP (Global System of Trade Preferences among Developing Countries).

Vir: EIU; Factiva, junij 2016.

 

 

Gospodarska politika vlade

V obdobju 2004-11 je ekonomsko liberalna vlada izvajala program gospodarskih reform z daljnosežnimi načrti za spremembe. Javno mnenje se je obrnil proti liberalizaciji in post-Mubarakove vlade so pokazale nekatere populistične težnje. Sedanja tehnokratska vlada je verjetno bolj liberalno usmerjena kot njene predhodnice. Finančna podpora, ki jo Egipt prejema od julija 2013 dalje s strani zalivskih zaveznikov je omogočila vladi spodbuditi investicijsko porabo.

Kljub nedavni rekonstrukciji kabineta, slaba institucionalna zmogljivost in doseg močnih interesnih skupin znotraj vlade in parlamenta pomenita, da bodo reforme v smeri spodbujanja poslovanja in politike strukturnih reform napredovale bolj počasi. Bistvenega pomena za Egipt je vrnitev tujih vlagateljev, zato bodo vse reforme v veliki meri usmerjene v reševanje glavnih pomanjkljivosti v poslovnem okolju. Gre za proces, ki bo vključeval napredek v boju proti uradni korupciji in omejeno širitev nabora spodbud za podjetja.
 
V letu 2015 je inflacija v Egiptu dosegla 10,4 %. V letu 2016 se pričakuje 12,1 % stopnja inflacije, v letu 2017 12,8 % in v letu 2018 13,2 %.

Stopnja brezposelnosti je bila v letu 2015 12,8 %, za leto 2016 pa je napovedana 13,1 %. Do leta 2018 naj bi se brezposelnost postopno zvišala na raven 13,7 %.

Minimalna plača v Egiptu velja le za javni sektor. Januarja 2016 je minimalna mesečna plača znašala 141 EUR. Povprečna mesečna plača visokokvalificirane delovne sile je v prvem četrtletju 2016 znašala 454 EUR.

 


Vir: EIU; Factiva, junij 2016 (posodobljeno september 2016).

 

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge