Francija

Predstavitev gospodarstva Francije


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

République Française / Republika Francija

FR / FRA

Paris

543.965

66,6 (ocena 2015)

Francoski

Rimskokatoliška 83-88%, muslimani 5-10%, protestanti 2%, judovska

1%, neopredeljeni 4%

33.859 EUR (2015)

Evro (EUR)

Enako kot v Sloveniji

+ 33

 

 

Večja mesta

Pariz

Lyon

Marseille

Toulouse

Bordeaux

Nica

Nantes

Št. prebivalcev 

12.223.000

2.126.000

1.718.000

1.232.000

1.128.000

1.001.000

873.000

 

Politična ureditev

Pravni sistem:

Kodificiran rimski pravni sistem; ustava iz leta 1958

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament: Senat šteje 348 članov, ki jih posredno izvolijo lokalni sveti za obdobje šestih let, polovica jih gre v pokoj vsaka tri leta. Državni zbor šteje 577 neposredno izvoljenih članov iz posameznih volilnih enot s sistemom dveh glasovnic za obdobje petih let. Parlament lahko razpusti predsednik.

Volitve:

Zadnje predsedniške volitve so bile v aprilu in maju 2012. Naslednje predsedniške volitve bodo aprila in maja 2017. Zadnje parlamentarne volitve so bile junija 2012, naslednje bodo junija 2017.

Vodstvo države:

Predsednik François Hollande (PS, Socialistična stranka) je bil neposredno izvoljen za petletni mandat maja 2012.

Izvršilna oblast:

Obstaja jasna ločitev med izvršno in zakonodajno oblastjo. Ustavnopravno ima izvršilno oblast Svet ministrov, ki mu predseduje predsednik. Predsednik vlade, ki ga imenuje predsednik, mora presoditi, ali vlada lahko pridobi potrebno večino v parlamentu. V skladu z ustavo premier izroči odstopno izjavo predsedniku, ampak v praksi so predsedniki vlad razrešeni s strani predsednika. Podobno se imenuje in razrešuje ministre, vendar na predlog predsednika vlade. Za ministre ni potrebno, da so člani parlamenta. Sedanja vlada levega centra je bila imenovana aprila 2014.

Premier: Manuel Valls (PS) 

 

Francija je članica EU (European Union) in EEA (European Economic Area). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, junij 2016.

 

 

Gospodarska politika vlade

Zagotavljanje javne podpore ideji o strukturnih gospodarskih reformah je vedno bolj pereča prioriteta. Že skromne reforme lahko namreč sprožijo moteče socialne in gospodarske nemire, kar povečuje tveganje, da se bodo politiki sramežljivo lotevali reševanja gospodarskih problemov s potrebno zavzetostjo. Trg dela ter davčni in socialni sistem ostajajo področja, kjer so reforme nujno potrebne. Vlada mora tudi nadaljevati z zmanjšanjem proračunskega primanjkljaja, toda prizadevanja na tem področju morajo biti naravnana tako, da ne bi ogrozila postopne konsolidacije okrevanje gospodarstva.

V začetku leta 2014 je imel predsednik odmevnih govor, v katerem je pozval k številnim reformam v smeri liberalizacije in se zavzel za izvedbo ostrih sprememb v njegovi ekonomski politiki in se tako na nek način preoblikoval v liberalnega reformatorja. Namen reform je zmanjšati proračunski primanjkljaj, spodbuditi konkurenčnost in zmanjšati brezposelnost.
 
V letu 2015 je inflacija dosegla 0,1 %, v letu 2016 naj bi se rahlo zvišala na 0,3 %. V letu 2017 naj bi znašala 1 %, v letu 2018 pa 1,3 %.

Povprečna stopnja nezaposlenosti je v letu 2015 znašala 10,1 %, na podobnem nivoju naj bi ostala tudi v letu 2016, ko naj bi znašala 9,7 %. V letih 2017 in 2018 naj bi stopnja nezaposlenosti dosegla povprečno 9 %.

Povprečna nominalna mesečna plača v Franciji je leta 2013 znašala 2.912 EUR. Minimalna mesečna plača se je v juniju 2016 zvišala na 1.467 EUR.Vir: EIU; Factiva, junij 2016 (posodobljeno september 2016).

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge