Grčija

Predstavitev gospodarstva Grčije


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Elliniki Dhimokratia / Republika Grčija

GR / GRC

Atene

131.957

10,8 (ocena 2017)

Grški

Pravoslavna 98 %, muslimani 1,3 %, ostali 0,7 %

15.649 EUR (2016)

Evro (EUR)

Slovenija +1

+ 30

 

 

Večja mesta

Atene z okolico

Solun

Patras

Heraklion

Larisa

Št. prebivalcev 

3.812.000

1.104.000

311.000

304.000

284.000

 

Politični sistem

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1975

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament (Vouli) šteje 300 članov, ki se izvolijo neposredno po proporcionalni zastopanosti za štiriletno mandatno obdobje. Možna je predčasna razpustitev parlamenta.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so bile 20. septembra 2015. Naslednje parlamentarne volitve bodo potekale predvidoma septembra 2019.

Vodstvo države:

Predsednika, ki je brez izvršilnih pooblastil, izvoli parlament za petletno mandatno obdobje. Prokopis Pavlopoulos, nekdanji minister za notranje zadeve iz desnosredinske stranke Nova demokracija (ND), je bil izvoljen 18. februarja 2015. 

Izvršilna oblast:

Svet ministrov, ki je odgovoren parlamentu, vodi predsednik vlade, ki ga imenuje predsednik na podlagi zmožnosti za pridobitev podpore v parlamentu. Alexis Tsipras iz levičarske stranke Siriza (koalicija radikalne levice) je ponovno prisegel kot predsednik vlade dne 23. septembra 2015. Siriza vlada v koaliciji z Neodvisnimi Grki (AE).

 

Grčija je članica EU (European Union), vendar vzdržuje določene omejitve pri trgovanju predvsem s kmetijskimi proizvodi, ki pa veljajo le za države izven EU. Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

 

Gospodarska politika vlade

Prejšnja vlada v sestavi Nove demokracije in PASOK-a, je podobno kot že dve njeni predhodnici, uvedla drakonske varčevalne ukrepe. Prav tako je načeloma sprejela osupljive strukturne gospodarske reforme, ki so izpolnjevali pogoje reševalnih paketov pomoči EU in IMF v višini 240 mlrd EUR. Vendar pa se je izvajanje teh ukrepov izkazalo za težavno in vlada je padla. Po sedmih mesecih konfrontacij z upniki Grčije je vlada pod vodstvom Syrize izpogajala nov triletni program evropska mehanizma za stabilnost (ESM), ki je povzročil razkol v vladajoči stranki in posledično nenadne predčasne volitve. V letu 2012 je bil prestrukturiran javni dolg zasebnega sektorja. Pričakuje se nadaljnje prestrukturiranje dolga z uradnimi upniki.

22. maja je parlament potrdil že drugi sveženj reform v istem mesecu in si tako omogočili evro skupini, da so se finančni ministri evro območja načeloma strinjali sprostiti naslednjo tranšo sredstev, ki pa je pogojena z vladnim izvajanjem "predhodnih reform".

V letu 2016 je imela Grčija nulto stopno inflacije. V letu 2017 je napovedana inflacija v višini 1,3 %, v letu 2018 1 % in v letu 2019 1,5 %.

Stopnja brezposelnosti je v letu 2016 dosegla 23,5 %, v letu 2017 pa naj bi znašala 22,5 %. Za leto 2018 je napovedana 21,5 %, za leto 2019 pa 20,5 % stopnja brezposelnosti.

Povprečna mesečna plača v Grčiji je januarja 2017 znašala 1.069 EUR, minimalna bruto mesečna plača pa 684 EUR.

 


Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge