Iran

Predstavitev gospodarstva Irana


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Jomhuri-ye Eslami-ye Iran / Islamska republika Iran

IR / IRN

Teheran

1.636.000

81,8 (ocena 2015)

Perzijski (iranski)

Muslimani (šiiti 89 %, suniti 9 %), ostali 2 %

4.748 EUR (2015)

Iranski rial (IRR)

Slovenija +2,5

+ 98

 

 

Večja mesta

Teheran

Mashhad

Isfahan

Tabriz

Shiraz

Qom

Št. prebivalcev 

7.705.000

2.411.000

1.583.000

1.379.000

1.205.000

1.042.000

 

Politični sistem

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1979 in spremenjeni l. 1989

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament (Majlis-e-Shuray-e Islami) šteje 290 članov. Vse kandidate za Majlis mora odobriti 12-članski Svet varuhov. Šest članov imenuje Vrhovni vodja (rahbar), šest pa sodstvo. Zakone, ki jih sprejme Majlis, mora prav tako odobriti Svet varuhov. Svet za ugotavljanje primernosti posreduje med Majlisom in Svetom varuhov.

Volitve:

Naslednje volitve: junij 2017 (predsedniške), 2020 (parlamentarne)

Vodstvo države:

Vrhovni vodja (rahbar): Ajatola Ali Khamenei

Predsednik je na splošnih volitvah izvoljen za štiriletni mandat vendar za največ dva mandata. Hassan Rowhani je bil izvoljen za predsednika junija 2013, mandat je pričel avgusta 2013.

Izvršilna oblast:

Mesto predsednika vlade je bilo ukinjeno leta 1989. Sedanji kabinet je odobril Majlis avgusta 2013.

Predsednik: Hassan Rowhani

 

Iran je član OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) in OEC (Organisation for Economic Cooperation), ter ima status opazovalca v združenju SCO (Shanghai Cooperation Organisation).


Vir: EIU; Factiva, junij 2016.

 

 

Gospodarska politika vlade

Cilj petletnega gospodarskega načrta Irana je postopen prehod v tržno usmerjeno gospodarstvo, vendar ga ovirajo politična in socialna vprašanja ter mednarodne sankcije. Vendar pa so z odpravo sankcij v januarju 2016, oblikovalci politike Irana sedaj osredotočeni na ponovno sodelovanje z mednarodnimi podjetji in oživitev gospodarske rasti. Iran je močno devalviral menjalni tečaj riala, da bi zaščitil svoje devizne rezerve.

Ker se gospodarstvo nahaja pod hudim bremenom nizkih cen nafte, si bo vlada prizadevala za spodbuditev odprave sankcij za spodbujanje tujih naložb, s poudarkom na naftni sektor (glede na njegov pomen za fiskalno in zunanje ravnovesje) in infrastrukturo. Prizadevanja za privabljanje novih naložb bodo spremljala okrepljena prizadevanja za privatizacijo; G. Rowhani je marca izjavil, da bi morala biti avtomobilska industrija v državi "v celoti privatizirana". Toda tovrstne načrte bodo verjetno morala spremljati prizadevanja za posodobitev zakona o spodbujanju in zaščiti tujih naložb iz leta 2002. Ta prenova gospodarske ureditve je že dosegla pomemben napredek v naftnem sektorju z uvedbo nove "integrirane naftne pogodbe ", ki je bolj dolgoročno naravnana kot njena predhodnica in daje podjetjem spodbude za povečanje proizvodnje in dobička. Poleg tega, Iran si prizadeva za oživitev pogodb "zgradi-upravljaj-prenesi" za infrastrukturne projekte, vključno z novim globokomorskim pristaniščem v provinci Sistan-Balučistan (ki ga bo delno financirala Indija).
 
Stopnja inflacije je leta 2015 znašala 13,7 %. V letu 2016 napovedujejo 8 % inflacijo, ki naj bi postopno rahlo naraščala in dosegla 10,8 % v letu 2018.

Stopnja brezposelnosti je v letu 2015 znašala 10,5 % in naj bi po napovedih do konca leta 2016 dosegla 10,7 %. Do leta 2018 naj bi stopnja brezposelnosti postopoma upadla na 9,7 %.
 
Minimalna mesečna plača v Iranu je v letu 2014 znašala 208 EUR, povprečna mesečna plača v predelovalni industriji pa je znašala 516 EUR.

 


Vir: EIU; Factiva, junij 2016 (posodobljeno september 2016).

 

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge