Irska

Predstavitev gospodarstva Irske


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Ireland/Éire / Irska

IE / IRL

Dublin

68.890

4,9 (ocena 2015)

Angleški in irski

Rimskokatoliška 87,4 %, irska cerkev 2,9 %, ostali kristjani 1,9 %,

ostali 7,8 %

54.511 EUR (2015)

Evro (EUR)

Slovenija -1

+ 353

 

 

Večja mesta

Dublin

Cork

Galway

Limerick

Waterford

Št. prebivalcev 

528.000

119.000

76.000

57.000

47.000

 

Politični sistem

Politični sistem:

Republika

Pravni sistem:

Običajno pravo, napisana ustava (1937)

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (Oireachtas); Dail (spodnji dom) šteje 166 članov, ki so neposredno izvoljeni za petletno mandatno obdobje po proporcionalnem sistemu. Seanad (senat) ima 60 članov, 11 jih imenuje taoiseach (premier), 6 jih izvolijo univerze, 43 pa jih izvoli volilno telo, ki obsega različne interesne skupine. Senat ima pooblastila le za posvetovanja in spremembe in nima pravice veta na predloge, ki izhajajo iz Daila. Na voljo ima največ 90 dnevni rok za preučitev računov iz spodnjega doma. Senat ima enako mandatno obdobje kot Dail.

Volitve:

Zadnje volitve so bile 26. februarja 2016 (parlamentarne) in oktobra 2011 (predsedniške). Naslednje parlamentarne volitve bodo februarja 2021, predsedniške pa oktobra 2018.

Vodstvo države:

Predsednik je neposredno izvoljen za sedem let in ima predvsem obredno vlogo. Predsednik je Michael D Higgins.

Izvršilna oblast:

Kabinet pod vodstvom ministrskega predsednika, ki ga imenuje predsednik na podlagi zmožnosti, da pridobi podporo v Dailu. Manjšinska vlada stranke Fine Gael je bila sestavljena 6. maja 2016.

Taoiseach (premier): Enda Kenny (Fine Gael)

 

Irska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ter WTO (World Trade Organisation).


Vir: EIU; Factiva, junij 2016.

 

 

Gospodarska politika vlade

Določila triletnega, s strani EU in MDS podprtega programa pomoči podpisanega konec leta 2010, tudi po njegovem izteku ob koncu leta 2013 še naprej zagotavljajo okvir za gospodarsko politiko. Ta določila so namenjena izboljšanju javnih financ, povečanju konkurenčnosti in saniranju bančnega sistema. Primanjkljaj se je v letu 2015 znižal na 2,3 % BDP, vendar se je napredek na področju strukturnih reform upočasnil. Ohranjanje privlačnosti Irske kot lokacije za tuje neposredne naložbe bo še naprej prednostna naloga politike.

Nova vlada se sooča s precejšnjimi političnimi izzivi, kljub močnemu gospodarskemu okrevanju od začetka leta 2014. Kljub temu, da se je javni dolg močno zmanjšal, s 120,3 % BDP konec leta 2012 na 93,8 % ob koncu leta 2015, je breme javnega dolga veliko. Bančni sistem od skorajšnjega propada v letu 2010 postopoma okreva, vendar je še vedno obremenjen z velikimi neporavnanimi stanovanjskimi hipotekarni in slabimi posojili malim in srednje velikim podjetjem. Čeprav je bilo nekaj razdolževanja v zasebnem sektorju, ostaja stanovanjski in poslovni dolg visok.
 
Inflacija je v letu 2015 dosegla ničelno vrednost. Za leto 2016 je napovedana 0,2 % inflacija, v letih 2017 in 2018 pa naj bi inflacija znašala 1,4 %.

Nezaposlenost na Irskem je v letu 2015 dosegla 9,5 % in naj bi se postopoma zniževala. V letu 2016 naj bi dosegla 8 %, v letu 2017 7,7 % in v letu 2018 7,6 %.

Povprečna bruto mesečna plača v predelovalnih dejavnostih na Irskem je v prvem četrtletju 2016 znašala 3.600 EUR. Minimalna bruto mesečna plača od junija 2016 dalje znaša 1.546 EUR.

 


Vir: EIU; Factiva, junij 2016 (posodobljeno september 2016).

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge