Irska

Predstavitev gospodarstva Irske


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Ireland/Éire / Irska

IE / IRL

Dublin

68.890

5,0 (ocena 2017)

Angleški in irski

Rimskokatoliška 87,4 %, irska cerkev 2,9 %, ostali kristjani 1,9 %,

ostali 7,8 %

58.026 EUR (2016)

Evro (EUR)

Slovenija -1

+ 353

 

 

Večja mesta

Dublin

Cork

Galway

Limerick

Waterford

Št. prebivalcev 

528.000

119.000

76.000

57.000

47.000

 

Politični sistem

Politični sistem:

Republika

Pravni sistem:

Običajno pravo, napisana ustava (1937)

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (Oireachtas); Dail (spodnji dom) šteje 166 članov, ki so neposredno izvoljeni za petletno mandatno obdobje po proporcionalnem sistemu. Seanad (senat) ima 60 članov, 11 jih imenuje taoiseach (premier), 6 jih izvolijo univerze, 43 pa jih izvoli volilno telo, ki obsega različne interesne skupine. Senat ima pooblastila le za posvetovanja in spremembe in nima pravice veta na predloge, ki izhajajo iz Daila. Na voljo ima največ 90 dnevni rok za preučitev računov iz spodnjega doma. Senat ima enako mandatno obdobje kot Dail.

Volitve:

Zadnje volitve so bile 26. februarja 2016 (parlamentarne) in oktobra 2011 (predsedniške). Naslednje parlamentarne volitve bodo februarja 2021, predsedniške pa oktobra 2018.

Vodstvo države:

Predsednik je neposredno izvoljen za sedem let in ima predvsem obredno vlogo. Predsednik je Michael D Higgins.

Izvršilna oblast:

Kabinet pod vodstvom ministrskega predsednika, ki ga imenuje predsednik na podlagi zmožnosti, da pridobi podporo v Dailu. Manjšinska vlada stranke Fine Gael je bila sestavljena 6. maja 2016.

Taoiseach (premier): Enda Kenny (Fine Gael)

 

Irska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ter WTO (World Trade Organisation).


Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

 

Gospodarska politika vlade

Glavni izzivi vlade bodo priprave na umik Velike Britanije iz EU ter preprečiti zmanjšanje ugleda Irske kot privlačne lokacije za tuje neposredne investicije, glede na odločbo Evropske komisije, da je ameriški gigant Apple zaradi irske davčne politike v letih 2003-2014 prejemal nezakonito državno pomoč. Javne finance so trenutno na trdnejših temeljih, a je javni dolg še vedno zelo visok. Napredek na področju strukturnih gospodarskih reform se je upočasnil.
 
Deflacija je v letu 2016 dosegla 0,2 %. Za leto 2017 je napovedana 0,3 % inflacija, v letih 2018 in 2019 pa naj bi inflacija znašala 0,5 % in 1,2 %.

Nezaposlenost na Irskem je v letu 2016 dosegla 7,9 %. V letu 2017 naj bi dosegla 6,3 %, v letu 2018 5,7 % in v letu 2019 5,6 %.

Povprečna bruto mesečna plača na Irskem je v januarju 2017 znašala 3.102 EUR. Minimalna bruto mesečna plača od junija 2016 dalje znaša 1.546 EUR.

 


Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge