Južnoafriška republika

Predstavitev gospodarstva Južnoafriške republike


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Republic of South Africa / Južnoafriška republika

ZA / ZAF

Pretoria

1.219.090

53,7 (ocena 2015)

Afrikanščina in angleščina (11 uradno priznanih jezikov)

Kristjani 80 %, muslimani 2 %, ostali 18 %

5.201 EUR (2015)

Južnoafriški rand (ZAR)

Slovenija +1 (GMT +2)

+ 27

 

 

Večja mesta

Johannesburg

Durban

Cape Town

Pretoria

Št. prebivalcev 

3.200.000

3.100.000

2.900.000

2.000.000

 

Politični sistem

Politični sistem:

Zvezna država, sestavljena iz nacionalne vlade in devetih deželnih vlad

Pravni sistem:

Temelji na rimsko-nizozemskem pravu in ustavi iz leta 1996, v veljavi od 4. februarja 1997.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; Nacionalna skupščina je izvoljena vsakih pet let in šteje 400 članov. Nacionalni svet provinc šteje 90 članov.

Volitve:

Naslednje volitve bodo v letu 2019, občinske volitve pa v avgustu 2016.

Vodstvo države:

Predsednika izvoli Nacionalna skupščina. Po ustavi lahko predsednik služi največ dva petletna mandata.

Izvršilna oblast:

Afriški nacionalni kongres (ANC) je vladajoča stranka v tristranskem zavezništvu s podporo manjše Južnoafriškega komunistične partije (SACP) in Kongresa južnoafriških sindikatov (COSATU). 
Predsednik: Jacob Zuma (ANC)

 

Južna Afrika je članica WTO (World Trade Organisation), SACU (Southern African Customs Union) in SADC (Southern African Development Community).


Vir: EIU; Factiva, junij 2016.

 

 

Gospodarska politika vlade

Glavni cilji vladne politike, ki ga bo v okvirih fiskalne in monetarne discipline usmerjal Nacionalni razvojni načrt, so:

 

  • hitrejša gospodarska rast
  • kreiranje novih delovnih mest
  • zmanjšanje sive ekonomije
  • uravnavanje socialnih neenakosti.

 

Razhajanja med pragmatičnimi zmerneži in intervencionističnim levim krilom v vladajoči stranki bodo v nekaterih primerih vodila do neusklajenega delovanja. Trg dela bo ostal tog, s pogostimi stavkami ter pomanjkanjem znanj in spretnosti, ki jih bo politična moč sindikatov še poslabšala. Kljub temu ostaja poslovno okolje naklonjeno zasebnim podjetjem, povečale se bodo tudi priložnosti za javno-zasebna partnerstva. Ključni izziv ostaja tudi pospešitev zemljiške reforme, ki ne bo škodila kmetijskemu potencialu, in ki ne bo odvrnila tujih vlagateljev.

 
Ključna naloga s katero se soočajo oblikovalci politik bo pospešiti rast in se hkrati izogniti makroekonomskim neravnovesjem. Oblasti bodo uporabile fiskalne spodbude in ciljne industrijske spodbude za spodbujanje gospodarske dejavnosti in zaposlovanja, vendar pa bo treba obdržati porabo pod kontrolo in zaščititi državo pred izgubo investicijske bonitetne ocene. Glavni srednjeročni izziv vlade bo premagati strukturne ovire, kot sta neustrezna infrastruktura in pomanjkanja znanj ter spretnosti, ki preprečujejo Južni Afriki, da bi rasla hitreje.

 

Dobro oblikovan Nacionalni razvojni načrt in srednjeročni strateški okvir (ki zajema obdobje 2014-19) zagotavlja platformo za reševanje strukturnih težav, čeprav nasprotovanje sindikatov in njihovih levo usmerjenih zaveznic ogroža izvedbo. Pričakovano dokončanje velikih infrastrukturnih projektov bo povečalo poslovno dejavnost kasneje v predvidenem obdobju, vendar bodo strožji zakoni na področju varovanja konkurence in dražje tarife električne energije, predstavljali nove izzive.


Stopnja inflacije je bila v letu 2015 4,5 %, v letu 2016 pa napovedujejo 6,5 % inflacijo. Inflacija naj bi v letih 2017 in 2018 v povprečju dosegla 5,7 %. 

Stopnja nezaposlenosti v državi je visoka in je v letu 2015 znašala 25,4 %. Do leta 2018 naj bi se po napovedih rahlo povečevala in dosegla 28,6 %.

Povprečna mesečna bruto plača v Južni Afriki je v zadnjem četrtletju 2015 znašala 1.126 EUR.

 


Vir: EIU; Factiva, junij 2016 (posodobljeno september 2016).

 

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge