Kanada

Predstavitev gospodarstva Kanade


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas

Klicna številka

Canada / Kanada

CA / CAN

Ottawa

9.093.507

35,1 (ocena 2015)

Angleški in francoski

Rimskokatoliška 40%, protestanti 20%, ostali kristjani 6 %, muslimani 3 %, ostali 31 %

38.876 EUR (2015)

Kanadski dolar (CAD)

Slovenija -4,5 do -9 ur. (GMT -3,5 do -8)

+ 1

 

 

Večja mesta

Toronto

Montreal

Vancouver

Calgary

Ottawa

Edmonton

Št. prebivalcev 

5.959.000

3.981.000

2.443.000

1.364.000

1.305.000

1.289.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Zakonodajna oblast:

Dvodomni zvezni parlament; House of Commons (spodnji dom) ima 338 članov, izvoljenih iz posameznih volilnih enot; Senat (zgornji dom) šteje 105 članov, ki jih imenuje predsednik vlade. Senat ima moč, da odloži zakonodajo.

Enodomne zakonodajne skupščine različnih velikosti v vsaki od desetih provinc.

Volitve:

Zadnje volitve so bile 19. oktobra 2015, naslednje bodo oktobra 2019.

Vodstvo države:

Kraljica Elizabeta II; funkcije monarha izvaja njen predstavnik v Kanadi, to je generalni guverner (David Johnston), ki se imenuje na predlog predsednika vlade.

Izvršilna oblast:

Kabinet predsednika vlade je skoraj brez izjeme sestavljen iz članov spodnjega doma. Liberalna stranka, ki jo vodi Justin Trudeau je osvojila večino na splošnih volitvah dne 19. oktobra 2015 in tako končala desetletje konzervativne vladavine.
Trenutni premier: Justin Trudeau (Liberalna stranka)

 

Kanada je članica WTO (World Trade Organization), OECD (Organization for Economic Development), NAFTA (North American Free Trade Agreement), NACC (North American Competitiveness Council), OAS (Organization of American States). Država je tudi članica britanskega Commonwealth-a ter sodeluje v forumih APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Sklenjen ima trgovinski sporazum z Jordanijo.


Vir: EIU; Factiva, junij 2016.

 

 

Gospodarska politika vlade

Glavne usmeritve, ki razlikujejo liberalcev od prejšnje konservativne vlade, vključujejo zagotavljane soglasja provinc glede nacionalnih ciljev glede emisij toplogrednih plinov, povečanje humanitarne pomoči Siriji in Iraku in uporabo zveznega proračunskega primanjkljaja za spodbuditev gospodarstva. Liberalci načrtujejo tudi legalizacijo marihuane in trdno podpirajo pravico žensk do splava. Energetska in okoljska regulativa bosta še naprej v konfliktu, saj imajo veliki energetski projekti običajno negativen vpliv na okolje. Vlada je že spremenila davčno zakonodajo s katero je zvišala obdavčitev bogatih in znižala davke za srednji razred.
 
V letu 2015 je inflacija znašala 1,1 %, v letu 2016 pa naj bi se zvišala na 1,6 %. V letih 2017 in 2018 je napovedana stopnja inflacije 2 %. 

Brezposelnost je v letu 2015 znašala 6,9 %. V letu 2016 naj bi dosegla 7,1 %, ter se do konca leta 2018 znižala na 6,7 %.

Minimalna plača v Kanadi je v letu 2015 znašala 7,9 EUR na uro. Povprečna bruto mesečna plača je marca 2016 znašala 16,4 EUR na uro.

 


Vir: EIU; Factiva, junij 2016 (posodobljeno september 2016).

 

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge