Kanada

Predstavitev gospodarstva Kanade


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas

Klicna številka

Canada / Kanada

CA / CAN

Ottawa

9.093.507

35,6 (ocena 2017)

Angleški in francoski

Rimskokatoliška 40%, protestanti 20%, ostali kristjani 6 %, muslimani 3 %, ostali 31 %

37.971 EUR (2016)

Kanadski dolar (CAD)

Slovenija -4,5 do -9 ur. (GMT -3,5 do -8)

+ 1

 

 

Večja mesta

Toronto

Montreal

Vancouver

Calgary

Ottawa

Edmonton

Št. prebivalcev 

5.959.000

3.981.000

2.443.000

1.364.000

1.305.000

1.289.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Zakonodajna oblast:

Dvodomni zvezni parlament; House of Commons (spodnji dom) ima 338 članov, izvoljenih iz posameznih volilnih enot; Senat (zgornji dom) šteje 105 članov, ki jih imenuje predsednik vlade. Senat ima moč, da odloži zakonodajo.

Enodomne zakonodajne skupščine različnih velikosti v vsaki od desetih provinc.

Volitve:

Zadnje volitve so bile 19. oktobra 2015, naslednje bodo oktobra 2019.

Vodstvo države:

Kraljica Elizabeta II; funkcije monarha izvaja njen predstavnik v Kanadi, to je generalni guverner (David Johnston), ki se imenuje na predlog predsednika vlade.

Izvršilna oblast:

Kabinet predsednika vlade je skoraj brez izjeme sestavljen iz članov spodnjega doma. Liberalna stranka, ki jo vodi Justin Trudeau je osvojila večino na splošnih volitvah dne 19. oktobra 2015 in tako končala desetletje konzervativne vladavine.
Trenutni premier: Justin Trudeau (Liberalna stranka)

 

Kanada je članica WTO (World Trade Organization), OECD (Organization for Economic Development), NAFTA (North American Free Trade Agreement), NACC (North American Competitiveness Council), OAS (Organization of American States). Država je tudi članica britanskega Commonwealth-a ter sodeluje v forumih APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Sklenjen ima trgovinski sporazum z Jordanijo.


Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

 

Gospodarska politika vlade

Glavne usmeritve, ki razlikujejo liberalce od prejšnje konservativne vlade, vključujejo:

  • zagotavljane soglasja provinc glede nacionalnih ciljev o emisijah toplogrednih plinov
  • povečanje izdatkov za zdravstveno varstvo
  • spodbujanje gospodarstva
  • spremembe sistema glasovanja do naslednjih volitev
  • legalizacija marihuane.

Vlada je že spremenila davčno zakonodajo s katero je zvišala obdavčitev bogatih in znižala davke za srednji razred.
 
V letu 2016 je inflacija znašala 1,4 %, v letu 2017 pa naj bi se zvišala na 1,8 %. V letih 2018 in 2019 je napovedana stopnja inflacije 1,7 %, oz. 1,3 %. 

Brezposelnost je v letu 2016 znašala 7 %. V letu 2017 naj bi dosegla 6,5 %, v letu 2018 6,4 % in v letu 2019 7 %.

Minimalna plača v Kanadi je januarja 2017 8 EUR na uro, povprečna bruto mesečna plača pa 16,93 EUR na uro.

 


Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge