Kosovo

Predstavitev gospodarstva Kosova


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Republika e Kosoves (Republika Kosova) / Republika Kosovo

/

Priština

10.887

1,9 (ocena 2017)

Albanski, srbski

Muslimanska, pravoslavna, rimskokatoliška

3.244 EUR (2016)

Evro (EUR)

GMT + 1 (enako kot v Sloveniji)

+381

 

 

Večja mesta

Priština

Prizren

Ferizaj

Peć

Djakovica

Št. prebivalcev 

198.000

178.000

109.000

96.000

94.000

 

Politična ureditev

Pravni sistem:

UNMIK, kot se je imenovala misija ZN na Kosovu, je maja 2001 razglasila ustavni okvir, ki je omogočil ustanavljanje neodvisnih institucij v pokrajini (PSIG). Kosovo je razglasilo neodvisnost (od Srbije) 17. februarja 2008. Pravni sistem temelji na ustavi iz leta 2008 in dopolnjeni 2013.

Zakonodajna oblast:

Najvišje zakonodajno telo je nacionalna Skupščina s 120 poslanci, od katerih se jih 100 voli po direktnem sistemu, 10 mest pa je rezervirano za predstavnike kosovskih Srbov in drugih 10 za predstavnike drugih manjšin. Poslanski mandat traja 4 leta.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so bile 11. junija 2017, naslednje bodo predvidoma junija 2021. Zadnje predsedniške volitve so bile februarja 2016, naslednje bodo predvidoma v začetku leta 2021.

Vodstvo države:

26. februarja 2016 je bil za predsednika v Skupščini izvoljen Hashim Thaçi, ki je 7. aprila prevzel dolžnosti predsednika s svečano prisego pred Skupščino Kosova.

Izvršilna oblast:

Na zadnjih parlamentarnih volitvah 11. junija 2017 je zmagalo zavezništvo 13. strank okoli Demokratske stranke Kosova (PDK) in Zavezništva za prihodnost Kosova (AAK). Bivši premier in haaški obtoženec Ramush Haradinaj je septembra 2017 znova postal predsednik kosovske vlade. 

 

Kosovo je bilo v letu 2009 sprejeto tudi v Mednarodni denarni sklad (IMF – International Monetary Fund) in Svetovno banko (WB – World Bank), EU pa mu je tudi dovolila uporabljati evro kot lokalno valuto. Od decembra 2012 je Kosovo tudi član EBRD (The European Bank for Reconstruction and Development).


Vir: KAS; Factiva, september 2017.

 

 

Gospodarska politika vlade


Glavni cilj Vlade Republike Kosovo je vzpostaviti učinkovito, kompetentno in odgovorno vodenje države, ki bo:

 • okrepilo zaupanje državljanov in mednarodnih partnerjev za vitalnost Kosova kot nove in neodvisne države;
 • krepilo državljansko demokracijo, vladavino prava in spoštovanje pravic vsakogar;
 • spodbujalo gospodarski razvoj in blaginjo v okviru socialno tržnega gospodarstva;
 • zagotovilo prosto gibanje državljanov in spodbujalo družbo znanja;
 • razvijalo politike, ki izboljšujejo kakovost življenja, enake možnosti za dostop do kakovostnega izobraževanja in zdravstva, socialnega življenja ter javne storitve na splošno.
Program kosovske vlade do leta 2018 zajema:

Trajnostni gospodarski razvoj, zaposlovanje in blaginja;
 • ugodna fiskalna politika
 • dvig konkurenčnosti in izboljšanje poslovnega okolja
 • pomoč SME
 • privabljanje TNI
 • stabilni finančni sistem
 • ekonomizacija javnega sektorja in javne porabe
 • razvoj kmetijstva
 • gradnja infrastrukture
 • vlaganje v IT sektor in v turizem
Vladavine prava;
 1. volilna reforma
 2. boj proti terorizmu
 3. svoboda govora in medijev
 4. reforma javne uprave
 5. boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu
 Evropska agenda in zunanja politika;
 • evropske integracije
 • NATO in varnost
 • strateška partnerstva
 • razvoj ekonomske diplomacije
 Izobraževanje, znanost, kultura, šport in razvoj mladine;
 • strukturne reforme v šolskem sistemu
 • promocija znanosti in raziskav
 • financiranje znanosti in izobraževanja
 • razvoj kulture in športa
 Moderno zdravstveno varstvo.
 • reforma ministrstva za zdravstvo
 • financiranje zdravstvenega sektorja
 • javno zdravstvo
 • razvoj privatnega sektorja v zdravstvu

Po podatkih Statističnega urada Kosova se je v letu 2016 stopnja nezaposlenosti znižala iz 32,9 % (v letu 2015) na 27,5 %. Po napovedehih naj bi se nezaposlenost postopoma zniževala in v letu 2017 dosegla 26,4 %, v letu 2018 pa 25,2 %.

V letu 2016 je inflacija znašala 1,3 %. V letu 2017 naj bi dosegla 1 %, v letu 2018 1,8 %, ter v letu 2019 2 %. 

Januarja 2017 je bila povprečna bruto mesečna plača na Kosovu 453 EUR, minimalna pa 193,60 EUR.

 


Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge