Kosovo

Predstavitev gospodarstva Kosova


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Republika e Kosoves (Republika Kosova) / Republika Kosovo

/

Priština

10.887

1,9 (ocena 2015)

Albanski, srbski

Muslimanska, pravoslavna, rimskokatoliška

3.126 EUR (2015)

Evro (EUR)

GMT + 1 (enako kot v Sloveniji)

+381

 

 

Večja mesta

Priština

Prizren

Ferizaj

Peć

Djakovica

Št. prebivalcev 

198.000

178.000

109.000

96.000

94.000

 

Politična ureditev

Pravni sistem:

UNMIK, kot se je imenovala misija ZN na Kosovu, je maja 2001 razglasila ustavni okvir, ki je omogočil ustanavljanje neodvisnih institucij v pokrajini (PSIG). Kosovo je razglasilo neodvisnost (od Srbije) 17. februarja 2008. Pravni sistem temelji na ustavi iz leta 2008 in dopolnjeni 2013.

Zakonodajna oblast:

Najvišje zakonodajno telo je nacionalna Skupščina s 120 poslanci, od katerih se jih 100 voli po direktnem sistemu, 10 mest pa je rezervirano za predstavnike kosovskih Srbov in drugih 10 za predstavnike drugih manjšin. Poslanski mandat traja 4 leta.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so bile 8. junija 2014, naslednje bodo predvidoma junija 2018. Zadnje predsedniške volitve so bile februarja 2016, naslednje bodo predvidoma v začetku leta 2021.

Vodstvo države:

26. februarja 2016 je bil za predsednika v Skupščini izvoljen Hashim Thaçi, ki je 7. aprila prevzel dolžnosti predsednika s svečano prisego pred Skupščino Kosova.

Izvršilna oblast:

Dne 9. decembra 2014 je bil Isa Mustafa (LDK) izvoljen za predsednika vlade. Vladajočo koalicijo sestavljata Demokratska stranka Kosova - PDK in Demokratska zveza Kosova - LDK. Kabinet sestavljata še dva podpredsednika: Kujtim Shala (LDK) in Branimir Stojanović (Lista Srbov).

 

Kosovo je bilo v letu 2009 sprejeto tudi v Mednarodni denarni sklad (IMF – International Monetary Fund) in Svetovno banko (WB – World Bank), EU pa mu je tudi dovolila uporabljati evro kot lokalno valuto. Od decembra 2012 je Kosovo tudi član EBRD (The European Bank for Reconstruction and Development).


Vir: KAS; Factiva, junij 2016.

 

 

Gospodarska politika vlade

Glavni cilj Vlade Republike Kosovo je vzpostaviti učinkovito, kompetentno in odgovorno vodenje države, ki bo:

 

 • okrepilo zaupanje državljanov in mednarodnih partnerjev za vitalnost Kosova kot nove in neodvisne države;
 • krepilo državljansko demokracijo, vladavino prava in spoštovanje pravic vsakogar;
 • spodbujalo gospodarski razvoj in blaginjo v okviru socialno tržnega gospodarstva;
 • zagotovilo prosto gibanje državljanov in spodbujalo družbo znanja;
 • razvijalo politike, ki izboljšujejo kakovost življenja, enake možnosti za dostop do kakovostnega izobraževanja in zdravstva, socialnega življenja t javne storitve na splošno.

 

Program kosovske vlade do leta 2018 zajema:
 

 1. Trajnostni gospodarski razvoj, zaposlovanje in blaginja;
  • ugodna fiskalna politika
  • dvig konkurenčnosti in izboljšanje poslovnega okolja
  • pomoč SME
  • privabljanje TNI
  • stabilni finančni sistem
  • ekonomizacija javnega sektorja in javne porabe
  • razvoj kmetijstva
  • gradnja infrastrukture
  • vlaganje v IT sektor in v turizem
    
 2. Vladavine prava;
  • volilna reforma
  • boj proti terorizmu
  • svoboda govora in medijev
  • reforma javne uprave
  • boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu
 
 1. Evropska agenda in zunanja politika;
  • evropske integracije
  • NATO in varnost
  • strateška partnerstva
  • razvoj ekonomske diplomacije
 
 1. Izobraževanje, znanost, kultura, šport in razvoj mladine;
  • strukturne reforme v šolskem sistemu
  • promocija znanosti in raziskav
  • financiranje znanosti in izobraževanja
  • razvoj kulture in športa
 
 1. Moderno zdravstveno varstvo.
  • reforma ministrstva za zdravstvo
  • financiranje zdravstvenega sektorja
  • javno zdravstvo
  • razvoj privatnega sektorja v zdravstvu


Po podatkih Statističnega urada Kosova je v letu 2015 stopnja nezaposlenosti znašala 32,9 %. V obdobju 2001-2015 je povprečna stopnja nezaposlenosti dosegla 43 %.

Deflacija je bila v letu 2015 0,5 %, v letu 2016 pa naj bi inflacija znašala 0,2 %. V letu 2017 in 2018 naj bi inflacija dosegla 1,5 % oz. 1,8 %. 

Marca 2016 je bila povprečna bruto mesečna plača na Kosovu 464 EUR.

 


Vir: EIU; Factiva, junij 2016 (posodobljeno september 2016).

 

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge