Kosovo

Predstavitev gospodarstva Kosova


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Republika e Kosoves (Republika Kosova) / Republika Kosovo

/

Priština

10.887

1,9 (ocena 2016)

Albanski, srbski

Muslimanska, pravoslavna, rimskokatoliška

3.244 EUR (2016)

Evro (EUR)

GMT + 1 (enako kot v Sloveniji)

+381

 

 

Večja mesta

Priština

Prizren

Ferizaj

Peć

Djakovica

Št. prebivalcev 

198.000

178.000

109.000

96.000

94.000

 

Politična ureditev

Pravni sistem:

UNMIK, kot se je imenovala misija ZN na Kosovu, je maja 2001 razglasila ustavni okvir, ki je omogočil ustanavljanje neodvisnih institucij v pokrajini (PSIG). Kosovo je razglasilo neodvisnost (od Srbije) 17. februarja 2008. Pravni sistem temelji na ustavi iz leta 2008 in dopolnjeni 2013.

Zakonodajna oblast:

Najvišje zakonodajno telo je nacionalna Skupščina s 120 poslanci, od katerih se jih 100 voli po direktnem sistemu, 10 mest pa je rezervirano za predstavnike kosovskih Srbov in drugih 10 za predstavnike drugih manjšin. Poslanski mandat traja 4 leta.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so bile 8. junija 2014, naslednje bodo predvidoma junija 2018. Zadnje predsedniške volitve so bile februarja 2016, naslednje bodo predvidoma v začetku leta 2021.

Vodstvo države:

26. februarja 2016 je bil za predsednika v Skupščini izvoljen Hashim Thaçi, ki je 7. aprila prevzel dolžnosti predsednika s svečano prisego pred Skupščino Kosova.

Izvršilna oblast:

Dne 9. decembra 2014 je bil Isa Mustafa (LDK) izvoljen za predsednika vlade. Vladajočo koalicijo sestavljata Demokratska stranka Kosova - PDK in Demokratska zveza Kosova - LDK. Kabinet sestavljata še dva podpredsednika: Kujtim Shala (LDK) in Branimir Stojanović (Lista Srbov).

 

Kosovo je bilo v letu 2009 sprejeto tudi v Mednarodni denarni sklad (IMF – International Monetary Fund) in Svetovno banko (WB – World Bank), EU pa mu je tudi dovolila uporabljati evro kot lokalno valuto. Od decembra 2012 je Kosovo tudi član EBRD (The European Bank for Reconstruction and Development).


Vir: KAS; Factiva, maj 2017.

 

 

Gospodarska politika vlade

Glavni cilj Vlade Republike Kosovo je vzpostaviti učinkovito, kompetentno in odgovorno vodenje države, ki bo:

 • okrepilo zaupanje državljanov in mednarodnih partnerjev za vitalnost Kosova kot nove in neodvisne države;
 • krepilo državljansko demokracijo, vladavino prava in spoštovanje pravic vsakogar;
 • spodbujalo gospodarski razvoj in blaginjo v okviru socialno tržnega gospodarstva;
 • zagotovilo prosto gibanje državljanov in spodbujalo družbo znanja;
 • razvijalo politike, ki izboljšujejo kakovost življenja, enake možnosti za dostop do kakovostnega izobraževanja in zdravstva, socialnega življenja ter javne storitve na splošno.
Program kosovske vlade do leta 2018 zajema:

Trajnostni gospodarski razvoj, zaposlovanje in blaginja;
 • ugodna fiskalna politika
 • dvig konkurenčnosti in izboljšanje poslovnega okolja
 • pomoč SME
 • privabljanje TNI
 • stabilni finančni sistem
 • ekonomizacija javnega sektorja in javne porabe
 • razvoj kmetijstva
 • gradnja infrastrukture
 • vlaganje v IT sektor in v turizem
Vladavine prava;
 1. volilna reforma
 2. boj proti terorizmu
 3. svoboda govora in medijev
 4. reforma javne uprave
 5. boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu
 Evropska agenda in zunanja politika;
 • evropske integracije
 • NATO in varnost
 • strateška partnerstva
 • razvoj ekonomske diplomacije
 Izobraževanje, znanost, kultura, šport in razvoj mladine;
 • strukturne reforme v šolskem sistemu
 • promocija znanosti in raziskav
 • financiranje znanosti in izobraževanja
 • razvoj kulture in športa
 Moderno zdravstveno varstvo.
 • reforma ministrstva za zdravstvo
 • financiranje zdravstvenega sektorja
 • javno zdravstvo
 • razvoj privatnega sektorja v zdravstvu

Po podatkih Statističnega urada Kosova se je v letu 2016 stopnja nezaposlenosti znižala iz 32,9 % (v letu 2015) na 27,5 %.

V letu 2016 je inflacija znašala 0,3 %. V letu 2017 in 2018 naj bi inflacija dosegla 0,9 % oz. 1,8 %. 

Januarja 2017 je bila povprečna bruto mesečna plača na Kosovu 453 EUR, minimalna pa 193,60 EUR.

 


Vir: EIU; Factiva, maj 2017.

 

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge