Madžarska

Predstavitev gospodarstva Madžarske


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Magyarország / Madžarska

HU / HUN

Budimpešta

93.030

9,9 (ocena 2017)

Madžarski

Rimskokatoliška 52 %, kalvinisti 16 %, luterani 3 %, ostali in neopredeljeni

29 %

11.468 EUR (2016)

Madžarski forint (HUF)

Enako kot v Sloveniji

+ 36

 

 

Večja mesta

Budimpešta

Debrecen

Szeged

Miskolc

Pecs

Gyor

Št. prebivalcev 

1.740.000

208.000

170.000

167.000

157.000

132.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Večstrankarska republika

Pravni sistem:

Temelji na novi ustavi, ki je začela veljati 1. januarja 2012 in nadomešča ustavo iz leta 1949 (bistveno spremenjena v oktobru 1989).

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament šteje 199 članov s štiriletnim mandatom. 106 članov je izvoljenih kot samostojni kandidati, 93 pa iz strankarskih list. 

Volitve:

Marec 2017 (predsedniške), april 2014 (parlamentarne). Naslednje volitve: 2022 (predsedniške), april ali maj 2018 (parlamentarne). 

Vodstvo države:

Predsednik Janos Ader je bil marca 2017 ponovno izvoljen za petletni mandat.

Izvršilna oblast:

Desnosredinsko večinsko vlado vodi premier Viktor Orban (Fidesz). Koalicijo sestavljata Fidesz - Madžarska civilna zveza in Krščansko-demokratska ljudska stranka (KDNP). Vlada ima 133 od 199 sedežev v parlamentu.

 

Madžarska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organisation).


Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

 

Gospodarska politika vlade

Vlada se sooča z dvema velikima izzivoma: konsolidacijo javnih financ in pospešitev gospodarske rasti. Javni dolg je glede na standarde v regiji visok in je konec leta 2016 dosegel 74,3 % BDP, kar je uvrstilo fiskalno konsolidacijo visoko na seznam prednostnih nalog vlade. Reforma trga dela, katere cilj je povečanje zaposlenosti in povečanje stopnje udeleženosti delovne sile, so sestavni del vladnih načrtov za ohranitev gospodarske rasti in višine dolga.
 
Povprečna stopnja inflacije je bila v letu 2016 0,4 %. Po napovedih EIU naj bi leta 2017 inflacija znašala 2,6 %, v letu 2018 3 % in v letu 2019 2,5 %. 

Stopnja nezaposlenosti je v letu 2016 znašala 5,1 %. V letu 2017 naj bi brezposelnost dosegla 4,5 %, ter v letih 2018 in 2019 4,2 %, oz. 4 %.

Povprečna bruto mesečna plača na Madžarskem je januarja 2017 znašala 884 EUR, minimalna pa 412 EUR.

 


Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge