Madžarska

Predstavitev gospodarstva Madžarske


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Magyarország / Madžarska

HU / HUN

Budimpešta

93.030

9,9 (ocena 2015)

Madžarski

Rimskokatoliška 52 %, kalvinisti 16 %, luterani 3 %, ostali in neopredeljeni

29 %

11.027 EUR (2015)

Madžarski forint (HUF)

Enako kot v Sloveniji

+ 36

 

 

Večja mesta

Budimpešta

Debrecen

Szeged

Miskolc

Pecs

Gyor

Št. prebivalcev 

1.740.000

208.000

170.000

167.000

157.000

132.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Večstrankarska republika

Pravni sistem:

Temelji na novi ustavi, ki je začela veljati 1. januarja 2012 in nadomešča ustavo iz leta 1949 (bistveno spremenjena v oktobru 1989).

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament šteje 199 članov s štiriletnim mandatom. 106 članov je izvoljenih kot samostojni kandidati, 93 pa iz strankarskih list. 

Volitve:

Maj 2012 (predsedniške, posredne), april 2014 (parlamentarne) in oktober 2014 (lokalne). Naslednje volitve: 2017 (predsedniške), april ali maj 2018 (parlamentarne), oktobra 2019 (lokalne). 

Vodstvo države:

Predsednika Janosa Aderja je za petletni mandat potrdil parlament 2. maja 2012, po odstopu Pala Schmitta.

Izvršilna oblast:

Desnosredinsko večinsko vlado vodi premier Viktor Orban (Fidesz). Koalicijo sestavljata Fidesz - Madžarska civilna zveza in Krščansko-demokratska ljudska stranka (KDNP). Vlada ima 133 od 199 sedežev v parlamentu.

 

Madžarska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organisation).


Vir: EIU; Factiva, junij 2016.

 

 

Gospodarska politika vlade

Desnosredinska vlada Viktorja Orbana iz stranke Fidesz - Madžarske civilne zveze, je z zmago na volitvah, ki so potekale 6. aprila 2014, še utrdila svoj položaj. Vlada se sooča z dvema velikima izzivoma: konsolidacijo javnih financ in pospešitev gospodarske rasti. Javni dolg je glede na standarde v regiji visok in je konec leta 2015 dosegel 75,3 % BDP, kar je uvrstilo fiskalno konsolidacijo visoko na seznam prednostnih nalog vlade. Reforma trga dela, katere cilj je povečanje zaposlenosti in povečanje stopnje udeleženosti delovne sile, so sestavni del vladnih načrtov za ohranitev gospodarske rasti in višine dolga.
 
Glavni cilji vladne politike v svojem drugem mandatu vključujejo ohranjanje gospodarske rasti in spodbujanje zaposlenosti ob hkratnem upravljanje proračunskega primanjkljaja in javnega dolga na način, da bi se izognili ponovnim sankcijam EU. Vlada bo uporabila sektorske davščine in večjo vlogo države za dosego teh ciljev. Čeprav bo bančni sektor še naprej osrednja točka, bodo pritiski na ta sektor popustili, saj je vlada v letu 2015 zaključila z izvajanjem sheme za olajšanje dolga gospodinjstvom z deviznimi posojili, katerih odplačila so poskočila zaradi oslabitve forinta, ki je sledila svetovni finančni krizi leta 2008. Shema, ki je vključevala konverzijo hipotekarnih posojil v tuji valuti in nezavarovana posojila v forinte po nižjem tečaju od tržnih, je stala bančni sektor okoli 2,5 mlrd EUR.
 
Povprečna stopnja deflacije je bila v letu 2015 0,1 %. Po napovedih EIU naj bi leta 2016 inflacija znašala 0,1 % in v letu 2017 1,7 %. V letu 2018 naj bi se zvišala na 2,5 %. 

Stopnja nezaposlenosti je v letu 2015 znašala 6,8 %. V letu 2016 naj bi brezposelnost dosegla 6,6 %, podobne so napovedi za leti 2017 in 2018. Povprečno okoli 6,3 %.

Povprečna bruto mesečna plača na Madžarskem je marca 2016 znašala 849 EUR, minimalna mesečna plača pa od junija 2016 znaša 353 EUR.

 


Vir: EIU; Factiva, junij 2016 (posodobljeno september 2016).

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge