Makedonija

Predstavitev gospodarstva Makedonije


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Republika Makedonija (Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija)

MK / MKD

Skopje

25.713

2,1 (ocena 2015)

Makedonski, albanski

Pravoslavni 64,7 %, muslimani 33,3 %, drugi kristjani 0,4 %, ostali in

neopredeljeni 1,6 %

4.373 EUR (2015)

Denar (MKD)

Enako kot v Sloveniji

+ 389

 

 

Večja mesta

Skopje

Kumanovo

Bitola

Prilep

Tetovo

Veles

Št. prebivalcev 

467.000

103.000

86.000

73.000

71.000

58.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Demokratična parlamentarna republika

Pravni sistem:

Temelji na ustavi z dne 17.11.1991

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament (Sobranje) šteje 123 članov

Volitve:

Zadnje parlamentarne in predsedniške volitve so bile aprila 2014. Naslednje parlamentarne volitve naj bi potekale junija 2016, naslednje predsedniške pa v letu 2019

Vodstvo države:

Predsednik Gjorge Ivanov je zasedel položaj leta 2009, maja 2014 pa je prisegel za svoj drugi mandat.

Izvršilna oblast:

Koalicijsko vlado, ki jo vodi Notranja makedonska revolucionarna organizacija - Demokratična stranke makedonske narodne enotnosti (VMRO-DPMNE) je parlament potrdil za nov mandat junija 2014. V januarju 2016 je bila kot rezultat sporazuma iz Pržina s pomočjo mediacije EU oblikovana začasna vlada.

Premier: Emil Dimitriev (VMRO-DPMNE)

 

Makedonija je članica CEFTA (Central European Free Trade Agreement), WTO (World Trade Organization) in IMF (International Monetary Found). Podpisana ima tudi prosto-trgovinska sporazuma s Turčijo in Ukrajino.


Vir: EIU; Factiva, junij 2016.

 

 

Gospodarska politika vlade

Politična kriza se v letu 2016 nadaljuje, med političnimi strankami pa se je vnel boj glede dogovora o potrebnih pogojih za izvedbo predčasnih parlamentarnih volitev. Dolgotrajna politična nestabilnost povzroča tveganje za tuje tuje vlagatelje. Medtem ko se bodo zasebna potrošnja in projekti javne infrastrukture ohranili razumno rast BDP v obdobju 2016-2020, bosta brezposelnost in revščina še vedno veliki težav.  Spor z Grčijo glede imena še naprej ovira Makedonijo pri vključevanju v EU in NATO.

Vlada je dosegla majhen napredek pri strukturnih reformah trga dela in je celo nazadovala pri fiskalni disciplini. Vlada bo morala okrepiti prizadevanja za krepitev načrtovanja in izvajanja srednjeročnega proračuna, izboljšati mora tudi zaposljivost delavcev. Vlada bi morala sprejeti nadaljnje ukrepe za izvajanje priporočil gospodarskega programa reform (ERP), ki predvideva izboljšanje:
 

  • upravljanja javnih financ,
  • sestave trošenja s prednostnim razvrščanjem projektov glede na njihov potencial,
  • fiskalne transparentnosti,
  • poslovnega okolja,
  • prizadevanj za zmanjšanje slabih bančnih posojil  in
  • dostopa do financiranja SME ter pospešiti stečajne postopke.


Stopnja deflacije je v letu 2015 znašala 0,2 %. Za leto 2016 je napovedana -0,1 % inflacija, za leto 2017 1,6 % in za leto 2018 1,9 % stopnja inflacije.
 
Stopnja nezaposlenosti je v letu 2015 znašala 26,1 %. V letu 2016 naj bi brezposelnost dosegla 24,9 %, podobne so napovedi za leti 2017 in 2018, ko naj bi stopnja inflacije v povprečju znašala 23 %.
 
Povprečna bruto mesečna plača v Makedoniji je v marcu 2016 znašala 525 EUR.

 


Vir: EIU; Factiva, junij 2016 (posodobljeno september 2016).

 

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge