Mehika

Predstavitev gospodarstva Mehike


Predstavitev države

 

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Estados Unidos Mexicanos / Združene mehiške države

MX / MEX

Mexico City

1.964.375

124,6 (ocena 2017)

Španski

Rimskokatoliška 83 %, protestanti 5 %, ostali in neopredeljeni 12 %

7.396 EUR (2016)

Mehiški peso (MXN)

Slovenija -7 (GMT -6)

+ 52

 

 

Večja mesta

Mexico City

Guadalajara

Monterrey

Puebla

Št. prebivalcev 

20.100.000

4.400.000

4.100.000

2.700.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Predsedniški, z ustavno močnim kongresom.

Zvezna republika 31 držav in zvezno okrožje (Mexico City); države so razdeljene na občine.

Pravni sistem:

Obstaja 68 okrožnih sodišč ter vrsta pritožbenih sodišč z vrhovnim sodiščem. Zvezni pravni sistem, z državami, ki uživajo precejšnjo avtonomijo.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni kongres: 128 članski Senat (zgornji dom), izvoljen za šest let. 64 članov je izvoljenih neposredno, prav tako 32 članov manjšin, 32 članov pa je izvoljenih po proporcionalnem sistemu. 500 članska Poslanska zbornica (spodnji dom) je izvoljena za dobo treh let. 300 članov je izvoljenih neposredno, 200 pa po proporcionalnem sistemu.

Volitve:

Naslednje predsedniške in kongresne volitve bodo v juliju 2018.

Vodstvo države:

Predsednik je izvoljen za neobnovljiv šestletni mandat in imenuje kabinet.

Izvršilna oblast:

Predsednik Enrique Peña Nieto iz stranke Partido Revolucionario Institucional (PRI), vodi manjšinsko vlado.

 

Mehika je članica WTO (World Trade Organization) ter OECD (Organisation for Economic Cooperation adn Development). Je tudi podpisnica sporazumov o prosti trgovini z EU, Severno Ameriko, EFTA(European Free Trade Association), Mercosur zvezo, Japonsko in Izraelom. Podpisan ima tudi trgovinski sporazum z 21 državami iz Sao Paulo skupine GSTP (Global System of Trade Preferences among Developing Countries).


Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

 

Gospodarska politika vlade

Zmaga Donalda Trumpa na predsedniških volitvah v ZDA je privedla do znižanja vrednosti mehiškega pesa, kar je posledica zaskrbljenosti investitorjev glede prihodnosti trgovine in naložb med državama. Šibko zaupanje negativno vpliva na potrošnjo in naložbe, zato bo prioriteta vlade ohranjati gospodarsko rast. Prioritete vlade pred volitvami v letu 2018 bodo tudi zmanjševanje kriminala in korupcije, ter izvajanje strukturnih reform.
Konservativni fiskalna in monetarna politika sta prispevali k makroekonomski stabilnosti, vendar so slabosti sistema davčnih prihodkov, ki ne izhajajo iz nafte ter plitkost kreditnih trgov, oblastem dopustile le malo manevrskega prostora za spodbujanje povpraševanja. Napredek pri sprejemanju zakonodaje je bil v zadnjem desetletju omejen, vendar se je tempo reform izrazito pospešil s predsednikom Peña Nietom, s sprejetjem korenitih strukturnih reform v letih 2013-14, med drugim na področju energetike, izobraževanja in telekomunikacij.
 
Stopnja nezaposlenosti je v letu 2016 znašala 3,9 %. Za leto 2017 je napovedana 4,4 % stopnja brezposelnosti, za leti 2018 in 2019 pa 4,4 %, oz. 4,8 %.

Stopnja inflacije je v letu 2016 znašala 2,8 %. Za leto 2017 je napovedana 5,7 % stopnja inflacije, v letih 2018 in 2019 pa naj bi znašala 3,8 % in 3,9 %.

Minimalna plača v Mehiki je januarja 2017 znašala 4 EUR na dan. povprečna bruto plača pa 16,56 EUR na dan.

Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge