Rusija

Predstavitev gospodarstva Rusije


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Rossiyskaya Federatsiya / Ruska federacija

RU / RUS

Moskva

17.075.400

142,3 (ocena 2017)

Ruski in lokalni jeziki

Pravoslavni 15-20 %, muslimani 10-15 %, ostali kristjani 2 %,

neopredeljeni 63-73 % (ocena prakticiranja veroizpovedi)

7.847 EUR (2016)

Ruski rubelj (RUB)

Slovenija +2 (Moskva) do +11 ur (Vladivostok)

+ 7

 

 

Večja mesta

Moskva

St Petersburg

Novosibirsk

Nizhny Novgorod

Yekatarinbusrg

Št. prebivalcev 

10.102.000

4.669.000

1.426.000

1.311.000

1.293.000


* V Rusiji uradnih statističnih podatkov o veroizpovedi prebivalstva ni, saj je pridobivanje teh podatkov z zakonom prepovedano. Po podatkih Inštituta za socialne in nacionalne raziskave naj bi bila struktura prebivalstva glede na veroizpoved naslednja:

Pravoslavni 75%
Muslimani 5%
Katoliki, protestanti, budisti, judje po 1%
Druge vere 1%
Ateisti 8%


Vir: Velelposlaništvo Republike Slovenije, Gospodarski oddelek Kazan

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna država z republikansko obliko vladavine. Nova ustava je bila sprejeta na splošnih volitvah 12. decembra 1993.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; Spodnji dom (Duma) ima 450 poslancev. Zgornji dom, Svet federacije, ima 178 poslancev, po dva iz vsake od 89 republik in pokrajin.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so bile 18.09.2016, zadnje predsedniške pa 4.3.2012. Naslednje parlamentarne volitve bodo septembra 2021, predsedniške pa marca 2018.

Vodstvo države:

Vladimir Putin je bil izvoljen za šestletni mandat predsednika 4. marca 2012, funkcijo je nastopil 7. maja.

Izvršilna oblast:

Vlado imenuje predsednik vlade, ki ga imenuje predsednik.

Premier: Dmitry Medvedev

 

Rusija je avgusta 2012 postala članica WTO (World Trade Organization) in OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), je pa članica IMF (International Monetary Fund). Ima podpisan sporazum o sodelovanju z EU ter tudi številne bilateralne (ZDA, Kanada, Japonska) in regionalne trgovinske sporazume. Je tudi ustanoviteljica EEC (Eurasian Economic Community).


Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

 

Gospodarska politika vlade

Rusija se počasi pobira po dveh letih recesije, ki so jo povzročile nizke cene nafte in sankcije z Zahoda. Strukturne slabosti, majhne investicije in fiskalno zaostrovanje bo v srednjeročnem obdobju ohranilo trend rasti BDP pod 2 % letno. Napetosti z Zahodom bodo po vsej verjetnosti ostale visoke še v naslednjih nekaj letih, krepile pa se bodo gospodarske vezi z Azijo. Malo je verjetno, da bi v prihodnjih nekaj letih prišlo do večjih političnih ali gospodarskih reform, vendar si režim prizadeva za izboljšanje učinkovitosti sistema.
Značilnost tretjega mandata predsednika Putina je večji poudarek na konservativnih vrednotah, proti-zahodni usmerjenosti in krepitev nacionalizma velike sile. Odmik od Zahoda je privedel do zastoja pri vključevanju Rusije v svetovno gospodarstvo. To bo verjetno še dodatno okrepilo vlogo države v gospodarstvu. Mednarodne sankcije so spodbudile vlado, da se osredotoči na nadomeščanje uvoza in uvedbo vrste protekcionističnih ukrepov. Osredotočenje na omejevanje "tujega vpliva" na notranjo politiko bo verjetno še trajala, skupaj s strogim nadzorom civilne družbe, interneta in medijev. 
 
Stopnja inflacije v letu 2016 znašala 7 %. EIU napoveduje 4,1 % stopnjo inflacije v letu 2017, v letih 2018 in 2019 pa naj bi znašala 4 % in 4,8 %. 

V letu 2016 je bila stopnja brezposelnosti 5,5 %. V letu 2017 in 2018 naj bi znašala 5,4 %, ter v  letu 2019 5,5 %.

Povprečna bruto mesečna plača v Rusiji je januarja 2017 znašala 602 EUR, minimalna plača pa 125,66 EUR.Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge