ZDA

Predstavitev gospodarstva ZDA


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

United States of America / Združene države amerike

US / USA

Washington DC

9.161.923

326,6 (ocena 2017)

Angleški

Evangeličani 51,3%, rimskokatoliška 23,9%, mormoni 1,7%, drugi kristjani 1,6%,

judi 1,7%, budisti 0,7%, muslimani 0,6%, ostali in neopredeljeni 18,5 %

51.805 EUR (2016)

Ameriški dolar (USD)

Slovenija -6 do -11 ur

+ 1

 

 

Večja mesta

New York

Los Angeles

Chicago

Dallas-Fort Worth

Houston

Philadelphia

Washington DC

Št. prebivalcev 

19.900.000

13.100.000

9.500.000

6.300.000

6.300.000

6.000.000

5.900.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1787

Zakonodajna oblast:

Dvodomna: Senat šteje 100 članov neposredno izvoljenih za šestletni mandat, ena tretjina se voli vsake dve leti; Predstavniški dom ima 435 članov neposredno izvoljenih za dveletni mandat. Senat ima moč, da potrdi ali zavrne predsedniška imenovanja, vključno s kabinetom in ratifikacijo mednarodnih pogodb.

Volitve:

Zadnje volitve so bile 4.11.2014 (predstavniški dom in tretjina senata). Zadnje predsedniške volitve so bile 8. novembra 2016, na katerih je zmagal Donald Trump (republikanec). Naslednje predsedniške in kongresne volitve (House of Representatives in ena tretjino senata) bodo novembra 2020.

Vodstvo države:

Izvršni predsednik je izvoljen na splošnih volitvah preko elektorskega kolegija 538 članov, za največ dva štiriletna mandata. Donald Trump je prisegel kot predsednik januarja 2017.

Izvršilna oblast:

Administracijo imenuje predsednik in je odgovorna predsedniku, višje uradnike potrdi senat.

 

ZDA so članica OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

Gospodarska politika vlade

Predsednik Donald Trump je v svojih odločitvah zelo nepredvidljiv, kar povzroča visoko stopnjo politične negotovosti. Njegova anti-globalizacija retorika predstavlja tveganje za svetovno gospodarstvo, vendar analitiki pričakujejo simbolične protekcionistične ukrepe, nikakor pa ne dvigovanje tarif, tako da napoved 2,3 % realne rasti BDP v letu 2017 ostaja nespremenjena. Višje povpraševanje javne porabe naj bi se izravnalo s hitrejšim zaostrovanjem denarne politike. Pričakovati je, da bo Centralna banka ZDA (Federal Reserve Bank) dvignila obrestne mere dvakrat leta 2017 in nato spet dvakrat leta 2018.
Vladna politika se hitro spreminja, saj novi predsednik Donald Trump ni dovolj jasen glede prednostnih nalog. Predsednik želi zaostriti politiko priseljevanja, zmanjšati regulacijo na industrijo fosilnih goriv in oslabiti globalne zaveze ZDA k zmanjšanju podnebnih sprememb. Nova administracija bo poskušala tudi odstraniti ključne komponente zdravstvene reforme "Obamacare", ki je omogočila zdravstveno zavarovanje več kot 10 milijonom Američanom.

Stopnja inflacije je v letu 2016 znašala 1,3 %. EIU napoveduje v letu 2017 1,9 % stopnjo inflacije, v letu 2018 2 % in v letu 2019 2,2 %. 

Nezaposlenost je v letu 2016 znašala 4,9 %. V letu 2017 naj bi upadla na 4,3 %, v letih 2018 in 2019 pa naj bi znašala 4,1 % in 3,9 %.

Povprečna bruto plača v ZDA je januarja 2017 znašala 20,47 EUR na uro, minimalna plača pa 6,79 EUR na uro.

 


Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge