Aktualna gospodarska gibanja v Bolgariji

6. julij 2016

Nizek javni dolg, obvladovanje proračunskih odlivov in večji prilivi vplivajo na ugodna gibanja v sektorju javnih financ. ZT menjava je v prvih štirih mesecih 2016 beležila negativno rast. Kljub temu, da je dinamika bolgarskega uvoza večja kot pri izvozu, ostaja ZT bilanca negativna. Zabeleženo je bilo tudi občutno zmanjšanje pritoka TNI v bolgarsko gospodarstvo.

Javno-finančni sektor beleži v letošnjem letu ugodna gibanja. Proračunski presežek je ob koncu maja znašal 3,1 % BDP, pri čemer je pričakovati, da bo javno-finančni sektor končal prvo polovico letošnjega leta s 3,5-odstotnim proračunskim presežkom. Njegova rast je posledica obvladovanja odlivov, skladno z načrtovanim proračunom za  letošnje leto. Hkrati gre tudi za večje proračunske prilive (največ v marcu in aprilu), predvsem zaradi predhodno uvedenih ukrepov za učinkovitejše pobiranje davkov. Trenutni trend kaže, da bodo letošnja javno-finančna gibanja bistveno boljša od lanskih, ko je proračunski primanjkljaj dosegel 2 % BDP.

Po napovedih se bo letošnji javni dolg gibal na ravni 30 % BDP, kar potrjujejo tudi tekoči podatki za konec maja 2016. V strukturi javnega dolga v preteklem mesecu je bila zunanja zadolžitev (9,83 mrd evrov) bistveno višja od notranje (3,54 mrd evrov).

Celotna vrednost bolgarske ZT menjave je v prvih štirih mesecih 2016 beležila negativno rast v primerjavi z  enakim obdobjem lani:
 
  • Na izvozni strani je sicer prišlo do rahlega povečanja v segmentu izvoza na tradicionalne trge DČ EU (za 2,6 %, pri čemer ostajajo v ospredju Nemčija, Italija, Romunija, Grčija, Francija in VB – skupaj dosegajo 70 % bolgarskega izvoza v EU). Hkrati je prišlo do občutnega znižanja izvoza v tretje države, kar je največ prispevalo k skupni nižji izvozni rasti (padec za 3 %). Med njimi predstavljajo Turčija, Kitajska, Makedonija, Srbija, ZDA in RF dobro polovico bolgarskega izvoza na tretje trge.
  • Hkrati je na uvozni strani prišlo do 8-odstotnega padca, k čemur je najbolj pripomogel manjši uvoz iz tretjih trgov (pretežno iz RF, Turčije, Kitajske in Ukrajine).

Kljub temu, da je trenutna dinamika bolgarskega uvoza večja kot pri izvozu, ostaja ZT bilanca še naprej negativna.

V letošnjem letu je bilo zabeleženo tudi občutno zmanjšanje pritoka TNI v bolgarsko gospodarstvo. Glede na primerljivo obdobje lani, se je tok TNI zmanjšal za 45 % ter dosegel skromnih 0,9 % BDP. Posledično je prišlo tudi do delnega zmanjšanja reinvestiranja dobičkov s strani tujih družb. Po podatkih Bolgarska centralne banke so ključni razlogi za nižji pritok tujega kapitala v spremembah na trgu nepremičnin oz. v njihovih zmanjšanih nakupih s strani investitorjev, predvsem iz RF in ZDA.

Pripravil:
Rok Tomšič     
Pooblaščeni minister (gospodarske zadeve)
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Budimpešti
E: Rok.Tomsic@gov.si