Evropska komisija zmanjšala oceno gospodarske rasti Srbije

14. november 2017

Evropska komisija je zmanjšala oceno gospodarske rasti Srbije za tekoče leto na 2 % zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer, ki so vplivale na kmetijstvo, vendar ocenjuje, da v Srbiji obstaja osnova za večjo rast BDP v prihodnjih letih.

V Jesenski ekonomski napovedi Evropske komisije za članice unije in za države kandidatke za članstvo se predvideva, da bo BDP v Srbiji občutno zrastel v naslednjih dveh letih ter da bo dosegel 3,3 % v letu 2018 in 3,5 % v 2019. Ocene za zmanjšano rast v letu 2017 so podane zaradi posledic slabih vremenskih razmer ter padca proizvodnje v kmetijstvu in gradbeništvu, vendar je navedeno, da je zasebna poraba glavno gonilo rasti.

»Obstaja močan trend rasti in pričakuje se, da bo pred koncem leta prišlo do zagona gospodarske aaktivnosti«, je navedeno v analizi, ki jo je predstavil evropski komisar za ekonomijo in finance Pier Moskovisi. Ocenjuje se, da bo BDP evro področja letos občutno zrastel ter dosegel 2,2 %, skupna rast vseh članic EU pa naj bi dosegla 2,3 %. Ocena ekonomskega razvoja v Srbiji navaja še, da je »prišlo do zadržka v investiranju, med drugim tudi zaradi zamujanja vladinih kapitalnih naložb z začetka leta«.

Evropska komisija je navedla, da je »izvoz ostal močan zahvaljujoč zunanjemu povpraševanju EU in neposrednim tujim naložbam«.
Zasebna poraba, utemeljena na rasti prihodkov in na ravni zaposlenosti, je ključno gonilo rasti, in predvideva se, da bo rast izvoza še naprej ostala močna. Glede na ocene analize bo srbski uvoz in izvoz do konca leta zrasel za približno deset odstotkov, vendar bo zunanje trgovinski primanjkljaj letos in prihodnje leto ostal na 10 % .

V dokumentu je navedeno, da bi pritisk na cene moral biti zadržan, letna inflacija naj bi bila v juliju štiri odstotna, srbski proračun bo uravnotežen ali pa bo imel višek v naslednjih dveh letih, vendar bodo »za proračun pomembne strukturne reforme ostale nedokončane«. Vladni dolg se bo postopoma znižal na 60 % BDP in nezaposlenost bo z 15,3 % delovne moči v 2016 padla na 13,5 % v 2017. Predvidena stopnja nezaposlenosti je 11,6 % v letu 2018 in 9,5 % v 2019.

Vir: Ekapija

Pripravila:
Mag. Danijela Fišakov
Predsednica
Slovenski poslovni klub v Beogradu
E: danijela.fisakov@spk.rs