Javnomnenjska raziskava o gospodarstvu in podjetništvu v Iranu po odpravi mednarodnih sankcij

12. oktober 2017

Spletna poslovno-medijska platforma Bourse&Bazaar, ki je namenjena izmenjavi informacij o poslovnih in trgovinskih priložnostih v Iranu, je objavila rezultate prve javnomnenjske raziskave o gospodarstvu in podjetništvu v Iranu po odpravi mednarodnih sankcij.

Raziskavo, ki je analizirala mnenje Irancev glede trgovinskih odnosov Irana z drugimi državami, tujih naložb in večnacionalnih podjetij, je avgusta 2017 izvedlo neodvisno podjetje za raziskave javnega mnenja in svetovanje IranPoll s sedežem v Torontu.
 
Raziskava je pokazala, da se z odpravo mednarodnih sankcij, ki se je začela z implementacijo Skupnega vseobsegajočega akcijskega načrta vezanega na iranski jedrski program (JCPOA) januarja 2016, pospešuje gospodarsko odpiranje Irana. Ponovna izvolitev predsednika Rouhanija pa je prinesla tudi obnovljeno zavezo za mednarodno sodelovanje, liberalizacijo in gospodarske reforme. Jedrski dogovor je odprl priložnosti in spodbudil Irance, da razmišljajo globalno in ambiciozno. Ostaja pa odprto vprašanje, ali bodo trgovina in naložbe, ki jih Iranci pričakujejo, tudi realizirani.
 
Ugotovitve raziskave nakazujejo, da je iranska populacija dovzetna za gospodarske reforme in robustno načrtovanje gospodarskega angažmaja, kar predstavlja sporočilo oblikovalcem politik in poslovnežem po vsem svetu. Iranci imajo močan individualni impulz, samozavest in so motivirani, če so zagotovljene prave poslovne priložnosti. Zaupanje v zasebna podjetja in multinacionalke prevlada nad zaupanjem v državna podjetja, kar pomeni podporo iranske javnosti vladnim prizadevanjem na področju tujih naložb in privatizacije.
 
Večina Irancev podpira globalizacijo, krepitev trgovinskih odnosov z drugimi državami in s tem povezane gospodarske reforme. Najbolj zaželeni trgovinski partnerji Irana so evropske države, saj je stopnja zaupanja v tuje partnerje povezana s percepcijo kakovosti njihovih produktov. Obenem Iranci pričakujejo, da evropska podjetja namenijo pozornost okusu, načinu življenja in kulturi iranske družbe ter se seznanijo z iranskim poslovnim okoljem.
 
Javnomnenjska raziskava o gospodarstvu in podjetništvu v Iranu po odpravi mednarodnih sankcij je dostopna na povezavi.

Pripravila:
Dubravka Šekoranja
pooblaščena ministrica, ekonomska svetovalka
Veleposlaništvo Republike Slovenije, Teheran
E: Dubravka.Sekoranja@gov.si