Kako odpreti podjetje ali podružnico v Egiptu?

15. maj 2018

V Egiptu je v skladu z novim Investicijskim zakonom št. 72/2017, ki velja od 1. junija 2017, podjetje mogoče odpreti v roku enega delovnega dneva po vložitvi vloge na Investor Service Center (ISC). ISC deluje kot "one-stop-shop" in združuje okenca vseh relevantnih ministrstev, agencij in uprav. V Kairu je teh kar 66. Pristojbino se plača le enkrat in to neposredno ISC. Dokumentacijo je mogoče posredovati tudi elektronsko, še v letošnjem letu bodo omogočili tudi elektronski podpis (prvi v Egiptu) in s tem dejansko ustanovitev podjetja online.

Seznam vse potrebne dokumentacije je dostopen na spletnih straneh, ob vstopu v ISC je prvo okence t.i. "filtration desk", kjer v času par minut preverijo, ali ima stranka vso potrebno dokumentacijo.

V Kairu se ISC nahaja na sedežu Ministrstva za investicije in mednarodno sodelovanje (Ministry for Investment and Inernational Cooperation), kjer je tudi sedež GAFI (General Authority for Investment). Na ISC in GAFI je mogoče pridobiti vse relevantne informacije. V okviru GAFI – Investment Promotion Sector je mogoče tudi svetovanje. Klicni center ISC deluje od 08h do 20h na številki 16035.

ISC izvaja še storitve pre-registracije (spremembe oz. dodajanja dejavnosti) in zapiranja podjetij, overovitev družbenih dokumentov (zapisniki organov družbe, statuti, potrjevanje uvozne in izvozne dokumentacije) in sprejemanja pritožb, ki jih v primeru sporov med investitorji oz. sporov investitorja z vlado rešujejo posebej ustanovljene ministrske arbitražne komisije (zaradi hitrosti, možnost sodnega nadzora pri tem ni okrnjena).

Na lokaciji ISC v Kairu se nahajajo tudi bančna okenca treh različnih bank. Poleg ustanovitve podjetja je mogoče na ISC pridobiti tudi davčno kartico, zaprositi za dodelitev zemlje in za ustrezne licence za industrijsko obratovanje. Izdaja slednjih je bila z novim Zakonom o industrijskem licenciranju (15/2017) poenostavljena oz. so bili uvedeni absolutni roki za izdajo licenc, ki ne smejo presegati 7 oz. 30 dni (v odvisnosti od nevarnosti specifične industrijske proizvodnje).

V skladu zakonom št. 72/2017 naj bi vsaka od 27 egiptovskih pokrajin (governoratov) imela svoj ISC. Trenutno jih deluje 8 (ostali bodo postopoma odprti do 2022), vendar so vsa večja mesta pokrita: na širšem območju Kaira poleg prej omenjenega ISC deluje tudi ISC za Gizo na lokaciji 6th October City.

Posebni režim ustanavljanja podjetij velja v t.i. free zones, ki so pretežno namenjene proizvodnji za izvoz. Proste ekonomske cone (n.pr. Suez Canal Economic Zone – SCEZ) imajo lastno regulativo in upravo, ki deluje kot neke vrste mini vlada (n.pr. General Authority for SCEZ) in samostojno odloča o vsem, ne glede na siceršnjo egiptovsko zakonodajo.

Pripravil:
Aleš Selan
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Kairu
E: ales.selan@gov.si

Poglejte tudi:
Organizacijske oblike družb v Egiptu