Poslovanje in gospodarstvo v Ontariu

12. oktober 2017

Na spletnem portalu: www.ontario.ca/page/business-and-economy so med drugim na voljo informacije o registraciji podjetja, poslovne informacije, informacije o davčnih olajšavah za podjetja, možnost svetovanja, podporne storitve in predpisi.

Pripravila:
Kanadsko Slovenska Gospodarska Zbornica
E: info@canslo.com