Poslovni dogodek s področja gradbeništva, vodovodnih in namakalnih sistemov, Tirana, 26.-28. november 2015

4. november 2015

EAC Slovenski poslovni klub, ACITAD - Albanska zbornica za mednarodno trgovino in razvoj in ICC Albania – International Chamber of Commerce med 26. in 28. novembrom 2015 organizirajo manjši poslovni dogodek s področja gradbeništva, vodovodnih in namakalnih sistemov, kjer je namen dogodka pridobiti partnerstva za konzorcije in skupne projekte, bodisi javnih ali zasebnih.

 

Dogodek se sestoji iz obiska obeh zbornic, ministrstva za okolje in občine Tirana; če bo čas, tudi obiska Durres-a ali Vlore, ki vabi na obisk občine in njihove zbornice že dlje časa. Vsak udeleženec bo imel na voljo tudi 2-3 B2B razgovore z lokalnimi partnerji za oblikovanje konzorcijev pri razpisih v letu 2016. Udeleženci bodo obiskali tudi konferenco gradbeništva in geodezije na Polis University Tirana za pridobitev akademskih kontaktov.

 

Zainteresirana podjetja so vabljena, da se prijavijo do 20. novembra 2015 na info@eac-ks.eu ali blerta.aliu@eac-ks.eu.

 

Dodatne informacije so na voljo v slovenskem jeziku na 00386 49 141 485 ali 041 808 934 pri ga. Sonji Rutar.

 

Pripravila:
Sonja Rutar
Euro Alliance Consulting l.l.c.
E: sonja.rutar@eac-ks.eu