Sprememba zakonodaje o napotenih delavcih

12. julij 2017

Ministrstvo za ekonomske zadeve in zaposlovanje obvešča, da je 15. junija 2017 finska vlada sprejela določene spremembe Zakona o napotenih delavcih, ki bodo vstopile v veljavo s 1. septembrom 2017.

Najpomembnejša sprememba za podjetja, ki napotujejo delavce na Finsko, je obveznost delodajalca, da predloži predhodno obvestilo o napotenih delavcih že pred samim pričetkom dela. Vsako tuje podjetje, ki napoti delavce na Finsko, mora o tem obvestiti organ za varnost in zdravje pri delu že pred samim pričetkom dela. Obvestilo ni potrebno v primerih notranjega transferja delavcev med podjetji za obdobje, ki ni daljše od petih delovnih dni. V primerih gradbenih del je obvestilo vedno predpogoj za opravljanje dela. Če pride do bistvenih sprememb na strani delodajalca ali delavca, mora podjetje, ki je delavca napotilo, predložiti dodatno obvestilo v čim krajšem času. Tuje podjetje, ki bo na Finsko napotilo delavce, bo moralo pred samo napotitvijo izpolniti elektronski obrazec na spletni strani finskega organa, pristojnega za varnost in zdravje pri delu.

Več informacij in podrobnosti o spremembi in samem postopku registracije napotenih delavcev je dosegljivih v dokumentu "Reporting Duty FI 2017 EN".

V primerih neupoštevanja pravil predhodnega obvestila in obveščanja o spremembah, lahko finski organ, pristojen za varnost in zdravje pri delu, podjetju naloži plačilo kazni v višini med 1.000 EUR in 10.000 EUR.

Več informacij je dosegljivih tudi na spletni strani Tyosuojelu.fi.

Pripravilo:
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Kopenhagnu
E: sloembassy.copenhagen@gov.si