Uvoz v ameriško zvezno državo Ohio v 2017

6. julij 2018

Uvoz blaga v ameriško zvezno državo Ohio (v mestu Cleveland je tudi sedež Slovenian American Business Association - SABA) je leta 2017 znašal skoraj 68 milijard ameriških dolarjev, kar je za 2 % več od leta 2016. Za primerjavo, ZDA so imele v primerjavi z letom 2016 za 7,1 % zmanjšanje uvoza.

V skladu s poročilom za leto 2017 je bila država Ohio 11. največja uvoznica med zveznimi državami. Uvoz je bil izveden iz 189 držav in 14 držav je prodalo več kot milijardo dolarjev blaga v Ohio.

Države, iz katerih je Ohio uvažal, so Kitajska, ki je bila vodilna država s skupno 12,9 milijarde dolarjev, kar je 19 % celotnega uvoza. Za primerjavo, uvoz iz Kitajske v ZDA je znašal 22 % celotnega uvoza v 2017. Kanada je bila drugi največji vir uvoza v višini 12,2 milijarde dolarjev ali 18 %  državnega uvoza v 2017. Uvoz iz Mehike je predstavljal tretji največji uvoz in je dosegel 8,2 milijarde ameriških dolarjev, kar je za 4 % več kot leta 2016.  Uvoz iz evropskih držav je predstavljal 24 % celotnega uvoza v Ohio. Trije največji izvozniki v Ohio iz Evrope so Nemčija (4,7 milijarde USD), Irska (3,6 milijarde USD) in Francija (1,7 milijarde USD). Celoten uvoz iz Evrope se je v primerjavi z letom 2016 povečal za 9 %.

Top izdelki v uvozu v Ohio so industrijski stroji, električni stroji, farmacevtski izdelki, vozila, železo, jeklo in optični ter medicinski instrumenti.

Slovenija je v družbi naslednjih držav:
 
  OHIO     ZDA  
    razlika delež ZDA   razlika
  2017 2016-2017 uvoza 2017  
Slovaška $ 35,39 mio - 33,3 % 1,2 % $ 3.050,25 mio + 20,7 %
Nova Zelandija $ 31,62 mio - 10,3 % 0,8 % $ 4.155,56 mio + 2,7 %
Slovenija $ 28,24 mio + 7,1 % 3,7 % $ 761,22 mio + 1,2 %
El Salvador $ 25,94 mio - 1,4 % 1,0 % $ 2.470,97 mio - 1,0 %
Bolgarija $ 23,86 mio + 47,5 % 3,6 % $ 659,03 mio + 9,2 %

Iz tabele je razvidno, da se je uvoz iz Slovenije v Ohio v letu 2017 povečal in je podobne številke pričakovati tudi v letu 2018. Nekaj produktov se ne bo več izvažalo, se pa pripravlja uvoz novih produktov (mislimo na tiste produkte, pri katerih je SABA kot vezni člen v uvozu v Ohio ali v ZDA na splošno). So pa zanimive tudi številke uvoza v ZDA iz Slovaške in Slovenije v 2017!

Celotno poročilo za Ohio je bilo pripravljeno s strani U.S. Department of Commerce, International Trade Administration.

Več o poslovanju SABA pa na www.sloaba.com.

Pripravil:
Jurček Žmauc, predsednik SABA
Slovenian American Business Association
E: jurcek.zmauc@sloaba.com