Viri in povezave

Koristne povezave
 

Ključne povezave:


Carinski uradi:


Viri zakonodaje EU:

  • EUR-Lex portal - zbirka pravnih besedil EU
  • Uradni list EU
  • CCVista - spletna stran, kjer lahko dobite prevode EU pravnih virov v slovenščini in drugi jezikih držav pristopnic; stran je dnevno ažurirana z novimi prevodi


Druge koristne povezave: