Izrael

Gospodarske panoge Izraela

Gospodarstvo

Izrael ima raznoliko in tehnološko napredno gospodarstvo. Država je vodilna v svetu po številu start-up podjetij. precejšnja sredstva so namenjena porabi za raziskave in razvoj. Izraelski tehnološki inkubatorji so pripomogli, da je Izrael svetovno znan po visokotehnološkem podjetništvu.
 
Kmetijski sektor zaposluje slabe 2 % aktivnega prebivalstva in prispeva 2 % BDP. Glavni kmetijski pridelki so sadje, zelenjava, žita in vino. Pomembno vlogo v kmetijstvu ima tudi govedoreja. Država je samozadostna v proizvodnji hrane, z izjemo žita.

Izraelsko industrijo odlikujejo predvsem kemijska in farmacevtska industrija, inženiring in visoke tehnologije. Visoko tehnološka podjetja so bila uspešna pri pridobivanju finančnih virov iz Wall Street-a in drugih svetovnih finančnih centrov. Izrael ima poleg Kanade največje število podjetij, ki kotirajo na ameriškem borznem trgu. Visokotehnološka podjetja (aeronavtika, elektronika, telekomunikacije, programska oprema, biotehnologija) prispevajo kar 40 % BDP. Druge pomembne dejavnosti v Izraelu so še rezanje diamantov, tekstilna industrija in turizem.

Industrijski sektor zaposluje 20,4 %, storitveni pa 77,1 % aktivnega prebivalstva.

 

Struktura BDP

Vir: EIU; Factiva, maj 2017.

 

Industrijski sektor

Izraelski industrijski sektor prispeva 20 % BDP. Najpomembnejše industrijske panoge so proizvodnja visokotehnoloških izdelkov (vključno z letalsko industrijo, komunikacijami, medicinsko elektroniko), lesna, papirna, živilska, tobačna, kemična, tekstilna in obutvena industrija ter gradbeništvo.

Izrael je v letu 2016 beležil rast industrijskega sektorja v višini 2,5 %. V letu 2017 analitiki napovedujejo 4 % rast industrijskega sektorja, v letu 2018 4,5 % in v letu 2019 2,8 %.

Predstavljamo dve gospodarski panogi na izraelskem trgu:

 

Avtomobilska industrija – trg novih avtomobilov

V analizo je zajeta prodaja novih avtomobilov, cene pa so maloprodajne cene. Leta 2016 je rast izraelskega trga novih avtomobilov dosegla najvišjo vrednost, saj se je zaradi pospešene rasti gospodarstva povečalo tudi zaupanje potrošnikov. Trg je v obdobju 2012-2016 rasel po 13,5 % CAGR (skupni letni stopnji rasti) in v letu 2016 dosegel vrednost 12,2 mlrd EUR. Za primerjavo, trg novih avtomobilov v Savdski Arabiji je v zadnjih petih letih upadal po -5,6 % CAGR in v letu 2016 dosegel vrednost 11,5 mlrd EUR, medtem ko je trg novih avtomobilov v ZAE v zadnjih petih letih rasel po 3,8 % CAGR in v letu 2016 dosegel vrednost 3,6 mlrd EUR.

V Izraelu so v letu 2016 prodali 276.900 avtomobilov, CAGR pa je v obdobju 2012-2016 znašala 9,9 %. Po napovedih naj bi v Izraelu v letu 2021 prodali 454.000 avtomobilov, kar predstavlja 10,4 % CAGR v letih 2017-2021. Po napovedih analitikov naj bi izraelski trg novih avtomobilov v obdobju 2017-2021 rasel po 11,2 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 19,9 mlrd EUR. Trg novih avtomobilov v Savdski Arabiji naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 2,1 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 12,4 mlrd EUR, medtem ko naj bi trg novih avtomobilov v ZAE v prihodnjih petih letih rasel po 2,8 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 4 mlrd EUR. Uvedba okoljskega davka, ki velja od leta 2017, naj bi nekoliko upočasnila povpraševanje, saj so se stroški večjih osebnih avtomobilov povečali od 2 % na 5 %.
 
Največji konkurenti na trgu so:

 • Hyundai Motor Company
 • Renault SA
 • Toyota Motor Corporation
 • Volkswagen Group 
 
Izraelski trg novih avtomobilov je v letu 2016 zrasel za 21,9 % in dosegel vrednost 12,2 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v letih 2012–2016 znašala 13,5 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)
 
Leto EUR CAGR
2012 6.279  
2013 6.616 9,1 %
2014 7.368 11,5 %
2015 9.909 12,0 %
2016 12.162 21,9 %
 

V letu 2021 naj bi po napovedih analitikov v Izraelu prodali za 19,9 mlrd EUR novih avtomobilov, kar je 69,6 % več kot leta 2016. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2017-2021 znaša 11,2 %.
 
Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)
 
Leto EUR CAGR
2017 13.584 7,4 %
2018 14.859 9,8 %
2019 15.945 11,8 %
2020 17.787 13,2 %
2021 19.913 14,1 %
 

Hyundai-Kia je največji konkurent na izraelskem trgu novih avtomobilov in je imel v letu 2016 27,9 % tržni delež.
 
Tržni deleži po proizvajalcih za leto 2016 (glede na vrednost v odstotkih)
 
Hyundai –Kia 27,9 %
Volkswagen 15,7 %
Toyota 10,5 %
Renault-Nissan 9,5 %
Ostali 36,4 %
 

Izrael predstavlja 39 % trga novih avtomobilov v regiji MEA.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2016 (v odstotkih)
 
Izrael 39,0 %
Savdska Arabija 37,2 %
Egipt 12,2 %
ZAE 11,6 %

 

 


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, oktober 2017.


Trg potrošnih električnih in elektronskih izdelkov

V analizo je zajeta trgovina na drobno, specializirana za prodajo velikih ali majhnih gospodinjskih električnih aparatov ter potrošne elektronske opreme. Izraelski trg potrošnih električnih in elektronskih izdelkov se je v letu 2016 zmanjšal za 2 % in dosegel vrednost 3,5 mlrd EUR. V letu 2016 se je v Izraelu zaprlo veliko trgovin, zato se je znižala tudi vrednost maloprodajnega trga. Po napovedih analitikov bo izraelski trg potrošnih električnih in elektronskih izdelkov v prihodnjih petih letih upadal po 1 % CAGR (skupni letni stopnji rasti) in v letu 2021 dosegel vrednost 3,3 mlrd EUR.
 
Tržni deleži maloprodajnih podjetij na izraelskem trgu potrošnih električnih in elektronskih izdelkov v letu 2016 (v %)Največji konkurent na izraelskem trgu potrošnih električnih in elektronskih izdelkov je podjetje Electra Consumer Products, ki je imelo v letu 2016 6 % tržni delež. Electra ima v svoji ponudbi številne prepoznavne blagovne znamke, od nizkocenovnih pa do luksuznih. Podjetje je v letu 2016 odprlo tudi spletno trgovino za blagovno znamko Mahsanei Hasmal. V prihodnje načrtujejo tudi nove spletne trgovine za ostale blagovne znamke.

Na trgu leta 2016 ni prišlo do bistvenih sprememb, čeprav je Electra zabeležila rahel padec tržnega deleža zaradi zaprtja številnih trgovskih enot Shekem Electric. Večina njih je bila locirana v nakupovalnih centrih, ki zaračunavajo visoke najemnine, zato se je podjetje odločilo za zaprtje večjega števila teh trgovin. Electra prodaja tudi premium izdelke in neposredno konkurira podjetjema ALM in Traklin Hashmal. Oba konkurenta sta v letu 2016 nekoliko povečala svoj tržni delež na trgu.
 
Konkurenti na trgu:

 • ALM Trade (2000) Ltd
 • Avi Sofer Design Ltd
 • Bug Multisystems Ltd
 • Electra Consumer Products Ltd Mahsani Hashmal
 • Electro Kobi Ltd
 • Ivory Computers Ltd
 • Mini Line Ltd
 • Traklin Hashmal Ltd 
 


Vir: Factiva, oktober 2017.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje