Tržne raziskave

Širite poslovanje na nove trge?

 
  • Se sprašujete kateri trg izbrati?
  • Iščete načine kako podrobno spoznati nove trge? 


Če razmišljate o vstopu na nov tuj trg, je prvi korak izvedba tržne raziskave. Na ta način boste zmanjšali tveganja in povečali možnosti uspeha na novem trgu. Informacije o trgu lahko pridobite sami preko spleta, vendar je morda najboljša pot izvedba raziskave s pomočjo tržno raziskovalne ustanove

Za nasvete kako poiskati ustrezno agencijo za raziskavo trgov ter prednosti izbire takšnega načina vam je na voljo priročnik: Izvedba tržne raziskave.

 

Sekundarni viri podatkov

Izdelava tržne raziskave na podlagi sekundarnih virov podatkov je časovno in finančno  manj zahtevna. Med slabostmi tovrstnih raziskav izpostavljamo dejstvo, da se pridobljeni podatki pogosto razlikujejo glede na posameznega ponudnika, pa tudi v posameznih časovnih obdobjih pri enem ponudniku.

V ta namen vam zagotavljamo:

 

Priporočamo tudi:

  • Preučitev že izdelanih tržnih raziskav, ki jih lahko kupite preko spleta.
  • Poiščite in preučite svoje (potencialne) konkurente, dobavitelje in kupce. Pomagajte si s poslovnimi imenikirumenimi stranmi in koristnimi naslovi.
  • Svoje raziskave in podatke imajo tudi posamezna interesna združenja, vendar pogosto vključujejo le podatke članov.

 

Sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih


Pri izvajanju primarne tržne raziskave podjetje zbira podatke neposredno na trgu, s pomočjo razgovorov, vprašalnikov in ostalih oblik neposrednih stikov. Tovrstne raziskave so izdelane neposredno za potrebe podjetja  in odgovarjajo na specifična vprašanja posameznega podjetja.

 

Ker je izdelava primarnih tržnih raziskav za podjetja velik finančni in časovni zalogaj, SPIRIT Slovenija, javna agencija, sofinancira izdelavo tržnih raziskav na tujih trgih na osnovi javnega razpisa.