Avstrija

Dajatve v Avstriji

 

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Med Avstrijo in Slovenijo ni več carinskih dajatev.

Več informacij:

 

Obdavčevanje podjetij

S 1.1. 2016 je stopila v veljavo nova davčna zakonodaja.
 

Davek na dodano vrednost (Umsatzsteuer - USt)

Davek na dodano vrednost znaša 20 %, lahko pa je davčna stopnja znižana na 10 % za določene proizvode in storitve oz. na 13 % in 19 %. Jeseni se načrtuje znižanje davka na dodano vrendost za turistične nočitve s 13 %  na 10 %.

Več informacij:

 

Davek na dohodek (Einkommenssteuer - Est)

Davek na dohodek je davek, ki ga plačujejo zaposlene in upokojene osebe. Za posameznega zaposlenega podjetje nakaže davčnemu uradu predviden znesek.

  • Dohodki, večji od 11.000 EUR  do 18.000 EUR  - 25 % davčna stopnja
  • Dohodki, večji od 18.000  EUR do 31.000 EUR - 35 % davčna stopnja
  • Dohodki, večji od 31.000 EUR do 60.000 EUR - 42 %  davčna stopnja
  • Dohodki, večji od 60.000  EUR do 90.000 EUR - 48 % davčna stopnja
  • Dohodki, večji od 90.000 EUR do 1 mio EUR - 50 % davčna stopnja
  • Dohodki, večji od 1 mio EUR - 55 % davčna stopnja.


Več informacij:

 

Davek na dobiček (Körperschaftssteuer - KöSt)

Davek na dobiček plačujejo pravne osebe zasebnega prava in javnega prava. Davek na dobiček znaša 25 %. Minimalni letni davek na dobiček po 30.6.2013 ustanovljenih GmbH je v prvih petih letih 500 EUR na leto in v naslednjih petih letih 1.000 EUR na leto (sledi polno plačilo 1.750 EUR na leto). Davek na kapitalski donos (KESt) se je s 1.1.2016 s 25 % povišal na 27,5 %.

Več informacij:Davčno reformo je Vlada RA sprejela 19. maja 2015.

Več informacij: