Belgija

Predstavitev gospodarstva Belgije


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

 

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Royaume de Belgique / Koninkrijk België / Kraljevina Belgija

BE / BEL

Bruselj

30.528

11,5 (ocena 2017)

Nizozemski oz. flamski, francoski in nemški; v Bruslju nizozemski

oz. flamski in francoski

Rimskokatoliška 75%, protestanti in ostali 25%

38.228 EUR (2017)

Evro (EUR)

Enako kot v Sloveniji

+ 32

 

Večja mesta

Večja mesta

Število prebivalcev 

Bruselj 1.188.000
Antwerpen 1.034.000
Liège 621.000
Gent 550.000
Leuven 499.000
Turnhout 453.000
Charleroi 431.000


Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija z zvezno politično strukturo

Zakonodajna oblast:

Zbornica predstavnikov (parlament) šteje 150 članov izvoljenih neposredno po proporcionalnem sistemu; senat šteje 60 članov, 50 jih imenujejo regionalni in občinski parlamenti, deset članov pa je kooptiranih.

Volitve:

Zvezne, regionalne in evropske parlamentarne volitve so bile 25. maja 2014; naslednje volitve (vse) bodo maja 2019

Vodstvo države:

Kralj Philippe je prevzel prestol 21. julija 2013.

Izvršilna oblast:

Svet ministrov s premierom na čelu, ki ga imenuje kralj na podlagi zmožnosti pridobitve podpore v zbornici predstavnikov. Štiri strankarska koalicijska vlada je prisegla 11. oktobra 2014.

Premier: Charles Michel (MR, reformistično gibanje)

 

Belgija je ustanovna članica EU (Evropska unija). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU.

 

Vir: EIU; Factiva, avgust 2018.

 

Gospodarska politika vlade

Medtem ko so na dnevnem redu prejšnje vlade prevladovala vprašanja o decentralizaciji in odnosih med zveznimi in regionalnimi vladami, v sedanji politični agendi prevladujejo gospodarske reforme. Te  vključujejo ukrepe za spodbujanje gospodarske  rasti, izboljšanje konkurenčnosti in konsolidacijo javnih financ, čeprav naj bi javni dolg na koncu napovedanega obdobja  2018-2022 po napovedih znašal že več kot 100 % BDP.
 
Nezaposlenost v Belgiji je v letu 2017 znašala 7,1 %. V letu 2018 naj bi nezaposlenost znašala 6 %, v letu 2019 in 2020 pa naj bi znašala 5,7 oz. 5,6 %.

Inflacija je v letu 2017 dosegla 2,2 %. V letu 2018 naj bi inflacija znašala 2 %, v letu 2019 1,9 % in v letu 2020 1,8 %.

Minimalna bruto plača v Belgiji je januarja 2018 znašala 1.563 EUR, povprečna bruto plača pa 3.445 EUR.


Vir: EIU; Factiva, avgust 2018.
 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge