Italija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Italijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Italijo 2012– 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 2.380.316 4.108.058 6.488.374 -1.727.742
2013 2.495.085 3.512.781 6.007.866 -1.017.696
2014 2.736.650 3.679.738 6.416.388 -943.088
2015 2.691.729 3.706.197 6.397.926 -1.014.468
2016 2.736.476 3.715.124 6.451.600 -978.648
2017 3.252.537 4.341.277 7.593.814 -1.088.740
2018* 3.574.308 4.248.160 7.822.468 -673.852

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Italijo 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2019).
 

Slovenski izvoz v Italijo v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
12 % 382.218 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
10 % 333.500 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
8 % 249.804 Les in lesni izdelki, lesno oglje
8 % 249.117 Železo in jeklo
7 % 241.489 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
7 % 233.223 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke

 

Slovenski uvoz iz Italije v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
16 % 689.835 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
12 % 524.210 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
10 % 437.446 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 350.645 Železo in jeklo
6 % 261.225 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 249.813 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
 


Vir: Statistični urad RS, julij 2018.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji skupne deklaracije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo
  • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o prištetju obveznih rezerv surove nafte, polproizvodov in naftnih derivatov (BITORN)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o medsebojni upravni pomoči za preprečevanje, odkrivanje in zatiranje carinskih kršitev med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike (BITUPC)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja z dodatnim protokolom (BITIDO)
  • Akt o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo (Uradni list RS-MP, št. 11-60/1992)
  • Uredba o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Inštitutom za varovanje okolja in raziskave Italijanske republike (ISPRA) o zgodnji izmenjavi informacij ob radiološkem izrednem dogodku in sodelovanju pri jedrski varnosti
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko o črti državne meje na reguliranem odseku potoka Čubnica/Barbucina v V. mejnem sektorju (BITDMOP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BITIMVTP)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2018.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk