Madžarska

Predstavitev gospodarstva Madžarske


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Magyarország / Madžarska

HU / HUN

Budimpešta

93.030

9,9 (ocena 2017)

Madžarski

Rimskokatoliška 52 %, kalvinisti 16 %, luterani 3 %, ostali in neopredeljeni

29 %

12.646 EUR (2017)

Madžarski forint (HUF)

Enako kot v Sloveniji

+ 36


Večja mesta

 
Večja mesta Število prebivalcev 
Budimpešta 1.740.000
Debrecen 208.000
Szeged 170.000
Miskolc 167.000
Pecs 157.000
Gyor 132.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Večstrankarska republika

Pravni sistem:

Temelji na novi ustavi, ki je začela veljati 1. januarja 2012 in nadomešča ustavo iz leta 1949 (bistveno spremenjena v oktobru 1989).

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament šteje 199 članov s štiriletnim mandatom. 106 članov je izvoljenih kot samostojni kandidati, 93 pa iz strankarskih list. 

Volitve:

Marec 2017 (predsedniške), april 2018 (parlamentarne). Naslednje volitve: 2022 (predsedniške), april 2022 (parlamentarne). 

Vodstvo države:

Predsednik Janos Ader je bil marca 2017 ponovno izvoljen za petletni mandat.

Izvršilna oblast:

Na zadnjih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 8.aprila 2018, je ponovno slavil dosedanji premier Viktor Orban (Fidesz). Dobil je dvotretjinsko večino v parlementu in si zagotovil 133 mest v 199 članskem parlamentu. 

 

Madžarska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organisation).


Vir: EIU; Factiva, avgust 2018.

 

Gospodarska politika vlade

Vlada se sooča z dvema velikima izzivoma: konsolidacijo javnih financ in spodbujanjem gospodarske rasti. Javni dolg je glede na standarde v regiji visok in je konec septembra 2017 dosegel 72,4 % BDP, kar je uvrstilo fiskalno konsolidacijo visoko na seznam prednostnih nalog vlade. Reforma trga dela, katere cilj je povečanje zaposlenosti in povečanje stopnje udeleženosti delovne sile, so sestavni del vladnih načrtov za ohranitev gospodarske rasti in višine dolga.
 
Povprečna stopnja inflacije je bila v letu 2017 2,3 %. Po napovedih EIU naj bi leta 2018 inflacija znašala 2,5 %, v letu 2019 2,9 % in v letu 2020 2,4 %. 

Stopnja nezaposlenosti je v letu 2017 znašala 4,2 %. V letu 2018 naj bi brezposelnost dosegla znašala 3,7 %, ter v letih 2019 in 2020 3,5 %.

Povprečna bruto mesečna plača na Madžarskem je januarja 2018 znašala 1.041 EUR, minimalna pa 444,70 EUR.
 

Vir: EIU; Factiva, avgust 2018.

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge