Nizozemska

Predstavitev gospodarstva Nizozemske


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Koninkrijk der Nederlanden / Kraljevina Nizozemska

NL / NLD

Amsterdam, sedež vlade v Haagu

41.526

17,1 (ocena 2017)

Nizozemski

Katoliki 30 %, protestanti 20 %, muslimani 5,8 %, drugo 2,2 %,

neopredeljeni 42 %

43.139 EUR (2017)

Evro (EUR)

Enako kot v Sloveniji

+ 31


Večja mesta

 
Večja mesta Število prebivalcev 
Amsterdam 810.000
Rotterdam 618.000
Haag 508.000
Utrecht 328.000
Eindhoven 221.000
Tilburg 210.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1920 in spremenjeni l. 1929

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (Staten Generaal); Prvi senat (Eerste Kamer, Senat) šteje 75 članov, ki jih izvolijo deželni sveti (regionalni parlamenti). Drugi senat šteje 150 članov, ki so neposredno izvoljeni za štiriletni mandat. Prvi senat lahko samo sprejema ali zavrača zakonodajo.

Volitve:

Zadnje splošne volitve so bile 15. marca 2017, naslednje redne volitve bodo leta 2021. Zadnje pokrajinske volitve so bile 18. marca 2015.

Vodstvo države:

Kralj Willem-Alexander, ki je prevzel prestol 30. aprila 2013. Vloga monarha ni zgolj ceremonialna. Monarh je sopodpisnik novih aktov parlamenta; prispeva k oblikovanju nove vlade in vodi Državni svet (svetovalni organ za zakonodajo in upravno sodišče).

Izvršilna oblast:

Ljudska stranka za svobodo in demokracijo (VVD) premierja Marka Rutteja je zmagala na zadnjih parlamentarnih volitvah na Nizozemskem, 15. marca 2017. Dobila je 31 sedežev v 150-članskem parlamentu. Skrajno desna Stranka za svobodo Geerta Wildersa si deli drugo mesto s še dvema strankama, ki so vsaka dobile po 19 sedežev.

Mark Rutte (VVD).

 

Nizozemska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, avgust 2018.

 

Gospodarska politika vlade

Prejšnja vlada se je osredotočala predvsem na fiskalno konsolidacijo, kar je vključevalo povečanje davkov in zmanjšanje porabe. Večino prihrankov so dosegli z zmanjšanjem izdatkov za zdravstveno varstvo in socialno varnost. Za večjo varnost javnih financ je nova koalicija napovedala relativno ambiciozen program reform, zlasti glede obdavčenja in zelenega gospodarstva.
 
Stopnja inflacije je bila v letu 2017 1,3 %. V letu 2018 je napovedana 1,7 % inflacija, v letu 2019 1,8 % in v letu 2020 1,9 % inflacija.

Stopnja nezaposlenosti je v letu 2017 znašala 5,9 %. V letu 2018 je napovedana 4,8 % stopnja nezaposlenosti, ki naj bi do konca leta 2020 postopno upadla na 3,9 %.

Minimalna bruto mesečna plača je januarja 2018 znašala 1.578 EUR, povprečna bruto mesečna plača zaposlenih z univerzitetno izobrazbo pa 2940 EUR.


Vir: EIU; Factiva, avgust 2018.
 

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge