Švica

Poslovno sodelovanje Slovenije s Švico

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Švico 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 245.229 190.040 435.269 55.189
2013 290.180 279.310 569.490 10.870
2014 369.896 311.913 681.809 57.983
2015 402.768 321.032 723.800 81.736
2016 426.562 319.259 745.821 107.303
2017 524.906 475.885 1.000.791 49.021
2018* 650.026 614.319 1.264.345 35.707

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Švico 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2019).


 

Slovenski izvoz v Švico v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
24 % 126.928 Farmacevtski proizvodi
11 % 57.441 Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli
9 % 47.894 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
7 % 37.087 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
7 % 35.987 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
7 % 35.075 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli


 

Slovenski uvoz iz Švice v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
44 % 208.532 Farmacevtski proizvodi
15 % 73.727 Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli
7 % 35.000 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 30.501 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
5 % 26.038 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 % 20.079 Organski kemijski proizvodi
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2018.

 

Podjetja na trgu

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o vzpostavitvi diplomatskih in konzularnih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BCHIDO)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švice
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o vzpodbujanju in vzajemni zaščiti investicij (BCHSVZI)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Švicarsko konfederacijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo (BCHNSNJ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani v boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo njihovim finančnim interesom, s Sklepno listino (MESCHBG)

Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2018.
 
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk