Ukrajina

Poslovno sodelovanje Slovenije z Ukrajino

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Ukrajino 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 225.637 10.892 236.529 214.745
2013 251.068 18.503 269.571 232.565
2014 187.786 18.014 205.800 169.772
2015 121.431 20.643 142.074 100.788
2016 121.698 20.909 142.607 100.789
2017 143.981 31.751 175.732 112.230
2018* 140.274 30.070 170.344 110.204


 

Blagovna menjava med Slovenijo in Ukrajino 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2019).
 

Slovenski izvoz v Ukrajino v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
38 % 54.139 Farmacevtski proizvodi
17 % 24.120 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
11 % 16.202 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 % 5.444 Eterična olja in rezinoidi, parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki
3 % 4.797 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 4.658 Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in njihovi derivati, barve, pigmenti in druga barvila, pripravljena premazna sredstva in laki, kiti in druge tesnilne mase, tiskarske barve in črnila
 

 

Slovenski uvoz iz Ukrajine v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
27 % 8.613 Svinec in svinčeni izdelki
21 % 6.532 Les in lesni izdelki, lesno oglje
11 % 3.549 Železo in jeklo
10 % 3.205 Tirna vozila in njihovi deli, železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor ter njihovi deli, mehanična in elektromehanska signalna oprema za promet vseh vrst
4 % 1.302 Proizvodi kemične industrije ali podobnih industrij
4 % 1.172 Užitno sadje in oreščki, lupine agrumov ali melon
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2018.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Ukrajino
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Ukrajino o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (BUKSZN)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BUKIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine (BUKTGS)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BUKPCZ)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za promet in zveze Republike Slovenije in Državnim komitejem za zveze in informatizacijo Ukrajine o sodelovanju na področju poštnih in telekomunikacijskih storitev
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BUKKIZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine o sodelovanju v boju proti kriminalu (BUKBPK)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2018.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni okus