Argentina

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Argentini

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

Izvoz blaga je v letu 2014 znašal 54,1 mlrd EUR, uvoz pa 47 mlrd EUR. Trgovinski presežek je v letu 2014 znašal 7,1 mlrd EUR, kar je1,7 % BDP. Največ Argentina izvaža predelano krmo in ostanke živilske industrije, vozila, žita ter živalske in rastlinske maščobe. Vodilni izvozni trg je Brazilija, kamor Argentina izvozi dobrih 20 % od celotnega izvoza. Drugi pomembni izvozni trgi so še Kitajska, ZDA, Čile in Venezuela. Argentina največ uvaža mineralna goriva, strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo ter kemikalije. Iz Brazilije so v letu 2014 uvozili 21,8 % od celotnega uvoza. Drugi pomembni uvozni trgi so še Kitajska, ZDA, Nemčija in Bolivija.


Argentina - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Krma, ostanki živilske ind.

18,8

Mineralna goriva, olja

16,9

Vozila

12,2

Stroji, jedrski reaktorji

14,7

Žita

7,7

Vozila

13,4

Žival. in rastl. maščobe in olja

6,3

Električna in elektron. oprema

11,0

Oljna semena in plodovi

6,2

Organske kemikalije

4,6

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Brazilija

20,3

Brazilija

21,8

Kitajska

6,5

Kitajska

16,4

ZDA

5,9

ZDA

13,5

Čile

4,1

Nemčija

5,4

Venezuela

2,9

Bolivija

4,2

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Argentini so v letu 2011 znašale 69,1 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 8,4 %. Celotne izhodne TNI Argentine so v letu 2013 znašale 25,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 4,0 %.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Argentini 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Argentini zabeležili skupno 990 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 55,8 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 56,4 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 195.498 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

39.300

268

212

8.983,6

Španija

20.598

130

75

10.946,5

Brazilija

24.707

86

59

4.758,1

Nemčija

9.689

58

44

2.276,1

Kanada

15.637

53

40

3.879,2

Francija

8.888

51

42

2.146,5

Italija

19.334

41

35

7.189,4

Velika Britanija

4.575

39

36

1.366,8

Japonska

6.020

32

23

1.537,3

Čile

9.212

28

22

1.159,8

Druge države

37.538

204

168

11.593,3

Skupaj

195.498

990

754

55.836,3

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Kovine

28.694

60

6.057,4

Orig. avtomobilski deli

20.089

36

5.162,8

Hrana in tobak

16.424

52

4.397,0

Progr. opr. in IT storitve

14.126

152

858,1

Komunikacije

13.420

78

11.443,4

Transport

12.630

39

2.385,6

Poslovne storitve

9.074

81

272,1

Premog, nafta, plin

7.063

57

9.285,1

Kemikalije

3.897

39

1.886,6

Finančne storitve

3.801

78

1.824,8

Drugi sektorji

66.280

318

12.263,4

Skupaj

195.498

990

55.836,3

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo