Argentina

Zunanja trgovina države Argentine

 

Izvoz blaga je v letu 2013 znašal 62,3 mlrd EUR, uvoz pa 53,3 mlrd EUR. Trgovinski presežek je v letu 2013 znašal 9 mlrd EUR, kar je 2 % BDP. Največ Argentina izvaža predelano krmo in ostanke živilske industrije, vozila, žita ter živalske in rastlinske maščobe. Vodilni izvozni trg je Brazilija, kamor Argentina izvozi dobrih 21 % od celotnega izvoza. Drugi pomembni izvozni trgi so še Kitajska, ZDA, Čile in Venezuela. Argentina največ uvaža vozila, mineralna goriva, strojno opremo, električno in elektronsko opremo ter kemikalije. Iz Brazilije so v letu 2013 uvozili 26,1 % od celotnega uvoza. Drugi pomembni uvozni trgi so še Kitajska, ZDA, Nemčija in Mehika.


Argentina - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Krma, ostanki živilske ind. 15,7 Vozila 19,5
Vozila 13,2 Mineralna goriva, olja 14,8
Žita 10,8 Stroji, jedrski reaktorji 14,1
Žival. in rastl. maščobe in olja 6,8 Električna in elektron. oprema 11,5
Oljna semena in plodovi 6,0 Organske kemikalije 4,1

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Brazilija 21,2 Brazilija 26,1
Kitajska 7,2 Kitajska 15,3
ZDA 5,6 ZDA 10,9
Čile 5,1 Nemčija 5,3
Venezuela 2,8 Mehika 2,9


Vir: Factiva; ITC, september 2014.