Egipt

Predstavitev gospodarstva Egipta


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Jumhuriyat Misr al-Arabiyah / Arabska republika Egipt

RG / EGY

Kairo

997.739

97 (ocena 2017)

Arabski

Muslimanska (večinoma suniti) 90%, koptska 9%, ostali kristjani 1%

1.850 EUR (2017)

Egiptovski funt (EGP)

Slovenija +1

+ 20

 

Večja mesta

Kairo s širšo okolico

Alexandria

Port Said

Suez

Št. prebivalcev 

18.440.000

4.124.000

571.000

512.000

 

Politični sistem

Politični sistem:

Zvezna republika devetih dežel

Pravni sistem:

Temelji na novi ustavi, ki je bila potrjena na referendumu januarja 2014. 

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament, po prehodu na v januarju 2014 spremenjeno ustavo. Poslanci služijo petletni mandat. V novem parlamentu je 568 izvoljenih članov in do 28 članov, ki jih imenuje predsednik z namenom povečanja števila zastopanih manjšin, kot so ženske in kopti.

Volitve:

Predsedniške volitve so potekale maja 2014. Prvi krog parlamentarnih volitev je potekal 18. in 19. oktobra 2015, drugi krog pa 22. in 23. novembra 2015. Naslednje predsedniške volitve so načrtovane za leto 2018.

Vodstvo države:

Predsednik Abdel Fattah el-Sisi je prisegel 8. Junija 2014.

Izvršilna oblast:

Svet ministrov vodi premier Sherif Ismail, ki je bil imenovan septembra 2015, prej pa je služboval kot minister za nafto in mineralne vire. 

 

Egipt je včlanjen v WTO (World Trade Organization), GAFTA (Greater Arab Free Trade Area) in je član Vzhodno-Afriške skupine, ki se z združenjem COMESA (Common Market of Eastern and Southern Europe) pogaja o carinski zvezi. Od leta 2004 ima tudi podpisano (prosto carinsko) pogodbo o sodelovanju z EU. Podpisan ima tudi trgovinski sporazum z 21 državami iz Sao Paulo skupine GSTP (Global System of Trade Preferences among Developing Countries).

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.

 

 

Gospodarska politika vlade

Slaba institucionalna zmogljivost in trdna opozicija interesnih skupin, predvsem zaposlenih v državni birokraciji, pogosto preprečujejo prepotrebne gospodarske reforme. Kljub temu je režim Sisi želel okrepiti poslovno okolje in konsolidirati javne finance z davčnimi reformami.
Vladna politika bo v veliki meri sledila omejitvam vzajemno dogovorjenega programa gospodarskih reform z Mednarodnim denarnim skladom. V začetku novembra 2017 je IMF Egiptu odobril triletno posojilo v višini 10,1 mlrd EUR. Do sedaj so izdali dva obroka posojila v vrednosti 5 mlrd EUR. Glede na to, da bo verjetno potrebno dalj časa, preden  bosta gospodarstvo in javne finance dosegla trajnostno raven, lahko vlada po posvetovanju z IMF ali Svetovno banko poišče nadaljnjo finančno pomoč. Ekonomska politika bo v obdobju 2018-2022 tako  ostala osredotočena na fiskalne in poslovne strukturne reforme.
 
V letu 2017 je inflacija v Egiptu dosegla 29,5 %. V letu 2018 se pričakuje znižanje na 20,1 %, v letu 2019 na 15,5 % in v letu 2020 na 11,2 %.

Stopnja brezposelnosti je bila v letu 2017 12,1 %, za leto 2018 pa je napovedana 11,5 %. Do konca leta 2020 naj bi se brezposelnost postopno znižala na raven 10,7 %.

Minimalna mesečna plača v Egiptu je v letu 2017 znašala 61,12 EUR, povprečna mesečna plača pa 448 EUR.


 
Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge