Republika Južna Afrika

Predstavitev gospodarstva Republike Južna Afrika


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Republic of South Africa / Republika Južna Afrika

ZA / ZAF

Pretoria

1.219.090

54,8 (ocena 2017)

Afrikanščina in angleščina (11 uradno priznanih jezikov)

Kristjani 80 %, muslimani 2 %, ostali 18 %

5.425 EUR (2017)

Južnoafriški rand (ZAR)

Slovenija +1 (GMT +2)

+ 27

 

Večja mesta

Johannesburg

Durban

Cape Town

Pretoria

Št. prebivalcev 

3.200.000

3.100.000

2.900.000

2.000.000

 

Politični sistem

Politični sistem:

Zvezna država, sestavljena iz nacionalne vlade in devetih deželnih vlad

Pravni sistem:

Temelji na rimsko-nizozemskem pravu in ustavi iz leta 1996, v veljavi od 4. februarja 1997.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; Nacionalna skupščina je izvoljena vsakih pet let in šteje 400 članov. Nacionalni svet provinc šteje 90 članov.

Volitve:

Naslednje volitve bodo v letu 2019.

Vodstvo države:

Predsednika izvoli Nacionalna skupščina. Po ustavi lahko predsednik služi največ dva petletna mandata.

Izvršilna oblast:

Afriški nacionalni kongres (ANC) je vladajoča stranka v tristranskem zavezništvu s podporo manjše Južnoafriškega komunistične partije (SACP) in Kongresa južnoafriških sindikatov (COSATU). 
Predsednik: Jacob Zuma (ANC)

 

Republika Južna Afrika je članica WTO (World Trade Organisation), SACU (Southern African Customs Union) in SADC (Southern African Development Community).


Vir: EIU; Factiva, marec 2018.

 

 

Gospodarska politika vlade

Glavni cilji vladne politike, ki ga bo v okvirih fiskalne in monetarne discipline usmerjal Nacionalni razvojni načrt, so:
 

  • hitrejša gospodarska rast
  • kreiranje novih delovnih mest
  • zmanjšanje sive ekonomije
  • uravnavanje socialnih neenakosti
  • ohranjanje finančne discipline

Razhajanja znotraj vladajoče stranke in znižanje bonitetne ocene Republike Južna Afrika za naložbe v letu 2017, kažejo na povečanje politične negotovosti.
Trg dela bo ostal tog, s pogostimi stavkami ter pomanjkanjem znanj in spretnosti, ki jih bo politična moč sindikatov še poslabšala. Kljub temu ostaja poslovno okolje naklonjeno zasebnim podjetjem, povečale se bodo tudi priložnosti za javno-zasebna partnerstva. Ključni izziv ostaja tudi pospešitev zemljiške reforme, ki ne bo škodila kmetijskemu potencialu in ki ne bo odvrnila tujih vlagateljev.

Stopnja inflacije je bila v letu 2017 5,2 %, v letu 2018 pa napovedujejo 5,1 % inflacijo. Inflacija naj bi v letih 2019 in 2020 dosegla 5,5 %. 

Stopnja nezaposlenosti v državi je visoka in je v letu 2017 znašala 28,1 %. Do leta 2020 naj bi se po napovedih rahlo povečevala in dosegla 31,1 %.

Povprečna mesečna bruto plača v Republiki Južna Afrika je konec leta 2017 znašala 1.336,20 EUR.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge