Rusija

Prodaja v Rusijo

Tržne poti, distribucija

Slovenska podjetja lahko posel izvedejo preko ruskega predstavnika ali pa z agenti oziroma distributerji, ki morajo biti ruske fizične ali pravne osebe. Ker je ruski trg izredno velik, je težko prodreti le preko enega distributerja. Priporoča se sodelovanje z več distributerji. Odpiranje podjetja ali predstavništva slovenskega podjetja v Rusiji je za poznavalce rutinski posel. Predstavništvo je treba registrirati v Federalni davčni službi Ruske federacije, kamor podjetje predloži overjen prevod dokumentov.

Natančna navodila in opis celotnega postopka registracije predstavništva slovenskega podjetja v Rusiji je mogoče dobiti na straneh www.nalog.ru, tpprf.ru/ru/ ali pri ekonomskem svetovalcu na Veleposlaništvu RS v Moskvi.

Strošek akreditacije predstavništva oz. podružnice znaša 120.000 rubljev. Podjetnik lahko sam ustanovi podjetje ali ustanovitev zaupa eni od številnih specializiranih agencij. Samostojna ustanovitev je kljub nizkim stroškom časovno in psihično zelo naporna. Druga možnost, da ustanovitev zaupa eni od specializiranih agencij, je zaradi posredovanja in podkupovanja številnih uradnikov draga. Ustanovni kapital za ustanovitev d.o.o. v Rusiji je 10.000 rubljev.

Ustanovitev podjetja v Moskvi in drugih ruskih mestih ali off shore podjetja v ruski Republiki Altaj ali Republiki Ingušetiji vam ponujajo razna podjetja in odvetniške pisarne: www.advokatymoscow.ru, www.forp.ru, www.taxlab.ru, www.ustico.ru, www.e-registr.ru.

Trgovina: priporočeno je ustanoviti lastno trgovsko podjetje za prodajo blaga široke porabe z lastnimi distribucijskimi potmi ter skladišči. Trgovine na debelo imajo svoje dobavitelje in novinci težko prodrejo na trg.

 

Tržno komuniciranje, promocija

Oglaševanje se lahko vrši preko televizije, radia, interneta, mogoč je nakup prostora za velike plakate in osvetljenih plakatov v vseh večjih mestih. Veliko različnih domačih in mednarodnih agencij nudi tovrstne usluge.

Tisk
Uradna agencija, ki posreduje novice je Information Telegraph Agency (ITAR-Tass), ki nudi mednarodni informacijski servis. Vsebuje novice iz dnevnih časopisov, specializiranih revij in iz posameznih regij po državi. Največji časopisi so: Izvestia, Moskovskii Komsomolets, Kommersant, Vedomosti, RBK, Nezavisimaya Gazeta, Trud, Argumenty y Facty. The Moscow Times je dnevni časopis, ki posreduje novice v angleščini.

Internet, mobilni operaterji
Število uporabnikov interneta v Rusiji strmo narašča. Po zadnjih analizah (april 2016) internet v Rusiji uporablja 70% ljudi. Največ v večjih  mestih, kjer ima možnost uporabe interneta 94% prebivalcev. Zato je oglaševanje preko interneta zelo pomembna in učinkovita pot. Sprejeta je tudi zakonodaja, ki oglaševanje preko interneta umešča v skupino telekomunikacijskega oglaševanja.

Osnovno zakonsko podlago za oglaševanje preko mobilnih telefonov predstavlja že omenjeni zakon, ki omogoča tudi reklamo preko SMS sporočil.
 

Plačevanje

RF se glede plačevanja še vedno uvršča na seznam rizičnih držav (4. skupina po klasifikaciji SID po rizičnih razredih). Zato pri sklepanju posla s kupcem, čigar boniteta ni znana, pri izboru načina plačila ni odveč previdnost. Kot oblika plačevanja se priporoča uporaba akreditivov ali drugih inštrumentov zavarovanja plačil, ki je vsekakor odvisna od obsega in značilnosti posla ter medsebojnega zaupanja. Tudi pri izboru plačilnih rokov je poglavitnega pomena medsebojni dogovor, vendar se v primeru odloženih plačil priporoča zavarovanje z bančno garancijo ali odprtim akreditivom.

Možnosti najema kredita
Ruske banke ponujajo kredite, vendar so kreditni pogoji bistveno slabši kot pri nas, tako da slovenska podjetja ne najemajo kreditov v ruskih bankah. Ravno obratno, pri poslih, kjer je eden od poslovnih partnerjev slovensko podjetje, je možnost, ki jo večkrat izkoristijo, možnost najema v slovenski banki in zavarovanje posla v Slovenski izvozni družbi. Pri zavarovanju poslov v Rusijo se upoštevajo s strani EU sprejete omejevalne ukrepe (blago, podjetja, fizične osebe). Pri ocenjevanju in dajanju podpore projektu je pomembna tudi kakovost ruske banke, preko katere posluje ruski partner. SID ta dejstva ugotavlja za vsak posel posebej. Izoblikovana je skupina okrog 50 kakovostnih ruskih bank, ki sedaj uživajo sorazmerno zaupanje. Seznam je na voljo na GZS.

Kreditni pogoji ruskih bank so se z uvedbo finančnih sankcij, ki ruskim bankam onemogočajo najemanje dolgoročnih kreditov z ročnostjo daljšo do 30 dni, še poslabšali.

 

Transport

Distribucijski kanali so po navadi izredno dolgi in razdrobljeni, kar povzroča visoke stroške, majhno elastičnost, dolge dobavne roke in velike zaloge. Na obalah morij in rek Rusije so pristanišča, skladiščne kapacitete pa najdemo v vseh večjih mestih, kjer se obrnite na lokalne špediterje. Na voljo so tudi carinska skladišča.

 

Poglejte si tudi: