Češka

Dajatve na Češkem

 

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Od 1. maja 2004 se izvaža vso blago iz Slovenije na Češko brez trošarin in carinskih dajatev ter carinskih postopkov. Le tista podjetja, ki so dobila obvestilo po pošti, morajo voditi statistiko po sistemu INTRASTAT in oddajati poročila glede blagovne menjave najkasneje do 15. v vsakem mesecu.

Več informacij: http://intrastat-surs.gov.si/.

Informacije glede sistema INTRASTAT na Češkem so na voljo na kontaktnih mestih Generalne carinske uprave ali Češkega statističnega urada.

 

Več informacij:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dodano vrednost

Davek na dodano vrednost se obračuna na vse obdavčljive dobave ter na vse uvoze v državo. Določeni domači proizvodi so davka oproščeni (finančne in zavarovalniške storitve, ipd.). Za izvoz iz države ni potrebno plačati DDV, razen v primeru, ko je bilo blago predčasno izdano za začasen sprejem. Izvozno blago je oproščeno DDV tudi v primeru, da je namenjeno zaužitju, koriščenju in uporabi znotraj Češke. Nekatere izvozne storitve (svetovalne agencije, oglaševalske agencije, ipd.) niso obdavčene v Češki republiki, če so del podjetja, ki nima sedeža ali stalnega predstavništva na Češkem.

Obstajajo tri stopnje DDV:

  • 21% osnovna stopnja (velja za skoraj vse storitve in blago),
  • 15% znižana stopnja (velja za določene storitve in osnovno blago, živila, knjige, posebne zdravstvene produkte in storitve, ipd.),
  • 10% znižana stopnja (velja od 1.1.2015 za nadomestno materino mleko, posamezne živilske izdelke, zdravila, knjige in glasbene instrumente).


Vsako podjetje, katerega dohodek v nepretrganem 12-mesečnem obdobju presega CZK 1.000.000 (približno EUR 40.000), se mora prijaviti kot zavezanec za plačilo DDV pri pristojni finančni ustanovi.

 

Trošarine

Trošarine se plačujejo za specifične izdelke, kot na primer naftne derivate, alkoholne pijače ter cigarete in tobak. Davek je izračunan na podlagi ustaljene stopnje za eno enoto produkta. Trošarine plača izdelovalec oziroma uvoznik. Trošarina na dizelsko gorivo znaša 10,95 CZK/liter, za motorni bencin pa 12,84 CZK/liter.

 

Dohodnina

  • enotna stopnja v letu 2018 še naprej znaša 15%, v primeru nadpovprečno visokih dohodkov (po novem nad 1.355.136 CZK/leto) se plača še solidarnostni prispevek v višini 7% na razliko med celotnim dohodkom v preteklem letu (oz. davčno osnovo) in omenjenim limitom (op. v koalicijskih pogajanjih je predlog sprememb davčne zakonodaje, po katerem bi se ta del nadpovprečno visokih dohodkov obdavčil po višji stopnji – 35%).

 

Posebne davčne stopnje:

  • dohodki iz kapitalskega premoženja iz tujine: 15%,
  • dohodki iz dodatne prostovoljne pokojnine z državnim prispevkom (nad 30 000kč): 15%,
  • dohodki iz iger na srečo: za večino različnih tipov iger na srečo 23% (izjema tehnične igre 35%).

 

Davek na dobiček podjetij

Davek na dobiček podjetij znaša 19%. Določeni davčni zavezanci plačajo 5% davek na dobiček ali so pod določenimi pogoji davka oproščeni (npr. pokojninski in investicijski skladi). Davek na obresti se obravnava kot normalen dohodek in je obdavčen z 15% (op. v koalicijskih pogajanjih je predlog sprememb davčne zakonodaje, po katerem bi bil dobiček podjetij z letnim dobičkom nad 100 mio CZK obdavčen z višjo stopnjo – koliko konkretno še ni znano).

 

Davek na nepremičnine

Davek na nepremičnine je razdeljen na dva dela, in sicer na davek za stavbe in davek na zemljišče.

Davek za stavbe je odvisen od namenskosti stavbe, za stanovanja se, na primer, plačuje davek 1CZK/kvadratni meter, davek za industrijske stavbe pa znaša 5 CZK/kvadratni meter. Zemljišča so prav tako obdavčena glede na namenskost (npr. 0,75% za njive, vinograde, sadovnjake ali 0,25% za gozdove, travnike). Davek na prepis nepremičnin znaša 4%.

 

Davek na dediščino in darila
Ukinjen s 1.1.2014.

Več informacij o davčnem sistemu.
 

Prispevki za socialno in zdravstveno zavarovanje
Prispevki delojemalca za socialno in zdravstveno zavarovanje skupaj znašajo 11% bruto plače.
Delodajalci v obe blagajni prispevajo dodatnih 34% na bruto plačo zaposlenih.

 

Tabela s prispevki

  Delodajalec (%)  Delojemalec (%)
Zdravstveno zavarovanje 9.0 4.5
Pokojnine 21.5 6.5
Nezaposlenost 1.2 0.0
Bolezni in druge ugodnosti 2.3 0.0
Skupaj 34.0 11.0


Pri prispevkih za socialno zavarovanje je kapica postavljena pri 48-kratniku povprečne mesečne plače (v letu 2018 to pomeni 1.438.992 CZK). Pri prispevkih za zdravstveno zavarovanje kapice še naprej ni.

Nadomestila za čas bolniške odsotnosti v prvih treh dneh ni, od tretjega do štirinajstega dne ga izplačuje delodajalec, po tem pa izplačevanje prevzamejo zavarovalnice (op. v koalicijskih pogajanjih je predlog, da bi nadomestilo plačeval delodajalec že od prvega do enajstega dne in nato zavarovalnice).

Več informacij o sistemu socialnega in zdravstvenega zavarovanja.